สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

บทความ

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน บางคลาน เนื้ออัลปาก้า ชุดที่ 1

22-05-2563 20:46:14น.


  รูปหล่อหลวงพ่อเงิน บางคลาน เนื้ออัลปาก้า ชุดที่ 1


หมายเลข 1 รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน บางคลาน พิมพ์ 15 นับแบงก์  เนื้ออัลปาก้า รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา 

วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา ( วัดสร้างเอง ) 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติอนุสรณ์ ๒๐๐ ปีหลวงพ่อเงิน
 
พิธีเททองนำฤกษ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา ๑๔.๑๙ น. 
พระเดชพระคุณพระพรหมวิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
รายนามพระเกจิอาจารย์ดังที่นั่งปลุกเสก 8 ทิศ อธิษฐานจิตเพิ่มความเข้มขลัง แห่งวัตถุมงคล
 
1 พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
2 พระราชพุฒิเมธี ( สมชาย ) วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
3 พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์) วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
4 พระมงคลสุธี ( แขก ) วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
5 พระครูสุวิธานศาสนกิจ (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตมหาธาตุฯ พิษณุโลก
6 พระครูโพธิธรรมมานุรักษ์ ( นา ) วัดไผ่ท่าโพธิ์ใต้ พิจิตร
7 หลวงพ่อพยนต์ ฐิตสาโร วัดหร่ายหนองหมี พิจิตร
8 พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ( สฤษดิ์) วัดหิรัญญาราม ( บางคลาน ) พิจิตร
 
รายนามพระเกจิอาจารย์ ผู้ทรงศีลคุณและวิทยาคมเข้มขลัง นั่งปรกปลุกเสกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา ณ. อุโบสถวัดหิรัญญาราม ( วังตะโก - บางคลาน ) วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555  ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๕ เริ่ม ๑๕.๑๙ น. - ๑๗.๔๙ น.
 
พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธาน จุดเทียนชัยพระฤกษ์
 
1 พระพรหมวิชรญาน วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
2 พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
3 พระธรรมภาวนาวิกรม ( ธงชัย ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
4 พระเทพรัตนกร ( แวว ) วัดพนันเชิง พระนครศรีอยุธยา
5 พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์) วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์
6 พระเทพปริยัติเมธี ( สฤษดิ์ ) วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
7 พระราชประสิทธิวิมล (ประจวบ) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
8 พระสุขวโรทัย (จง) วัดสังฆาราม สุโขทัย
9 พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู ) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
10 พระครูวิสุทธิกิตติญาน ( คีย์ ) วัดศรีลำยอง สุรินทร์
 
รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ 2 เริ่มเวลา ๑๕.๕๙ น. - ๑๖.๔๙ น.
 
1 พระสมุทรวชิรโสภณ ( โสภณ ) วัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม
2 พระราชวิริยาลังการ ( แย้ม ) วัดไร่ขิง นครปฐม
3 พระพิมลภาวนาพิธาน วัดวัดโสธรวรวิการ ฉะเชิงเทรา
4 พระโสภณพัตนากร ( จรัญ ) วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
5 พระครูสุวิธานศาสนกิจ (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตมหาธาตุฯ พิษณุโลก
6 พระครูสุนทรธรรมวินิจ ( รวย ) วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
7 พระครูวิมลสมณะวัตร( เพี้ยน ) วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
8 พระครูธรรมสรคุณ ( เขียน ) วัดกระทิง จันทบุรี
9 พระครูโสภณพัฒนาภิรมณ์ วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
10 พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย
 
รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ 3 เริ่มเวลา ๑๖.๕๙ น. - ๑๗.๔๙ น.
 
1 พระครูอุปกิจสารคุณ( เสน่ห์ ) วัดพันสี อุทัยธานี
2 หลวงพ่อพยนต์ ฐิตสาโร วัดหร่ายหนองหมี พิจิตร
3 พระวิจิตรพัฒโนดม ( สาย ) วัดท่าไม้แดง ตาก
4 พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด ) วัดเขาแก้ว นครสวรรค์
5 พระพิพิธรรมมาทร (หวั่น ) วัดคลองคูณ พิจิตร
6 พระครูสิริสีลสังวร ( ครูบาน้อย ) วัดศรีดอนมลู เชียงใหม่
7 พระครูสมบูรณ์จริยิธรรม ( แม้น ) วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา
8 พระครูวิรุฬห์ธรรมภิรัต ( สมบุญ ) วัดทะนง พิจิตร
9 พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ( สฤษดิ์) วัดหิรัญญาราม ( บางคลาน ) พิจิตร
10 หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรม นครสวรรค์
 
รายนามพระเกจิอาจารย์ดัง ลงแผ่นจานอักระยันต์เพิ่มความเข้มขลัง
 
1 พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน ) วัดกระทิง เทพเจ้าแห่งเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
2 พระวิจิตรพัฌโนดม( หลวงพ่อสาย ) วัดท่าไม้แดง เจ้าของยันต์เรียกทรัพย์ ตาก
3 พระครูวิสุทธิกิตติญาน (หลวงพ่อคีย์) วัดศรีลำยอง เทพเจ้าแห่งภาคอีสาน สุรินทร์
4 พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย


หมายเลข 2 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นน้ำท่วม ย้อนยุคปี 15 พิมพ์คอแอล เนื้ออัลปาก้า ปี 2555

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ หลวงพ่อเงิน ณ วัดหนองดง
2. เพื่อบูรณะอุโบสถ วัดหนองดง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

พิธีมหาพุทธาภิเษกมากถึง 5 วาระ
 
พิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเงิน ในการจัดสร้างหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ย้อนยุคการจัดสร้างปี 15 รุ่นน้ำท่วม ณ วิหารหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ท่านพระครูพิสุทธิวรากร ประธานโครงการจัดสร้าง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ย้อนยุคการจัดสร้างปี 15 รุ่นน้ำท่วม ทำพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเงิน
วาระที่ 1 ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆษิตารามฯ วันที่ 16 มกราคม 2555

วาระที่ 2 ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดกวางทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2555

วาระที่ 3 ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร วันที่ 28 มกราคม 2555

วาระที่ 4 ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ วันที่ 27 มีนาคม 2555 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 พ.ศ. 2555) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จุดเทียนชัย - พระธรรมรัตนดิลก ดับเทียนชัย

วาระสุดท้ายครั้งที่ 5 ณ วัดอุโบสถ วัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร วันอังคารที่ 11 เมษายน 2555 (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6) เวลา 13.59 น. หลวงพ่อพยนต์ วัดหลายหนองมี จ.พิจิตร จุดเทียนชัย เวลา 15.59 น. พระธรรมรัตนดิลก ผช.วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค 4 ดับเทียนชัย


หมายเลข 3 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า พิมพ์ปี 15 นับแบงค์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ปี 2551

รูปเหมือนปั๊มอุดกริ่ง หลวงพ่อเงิน บางคลาน รุ่นนี้ จัดสร้างโดยวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ร่วมกับวัดวังทอง จ.พิจิตร มี 2 เนื้อคือ เนื้ออัลปาก้า และ เนื้อทองเหลือง

รูปเหมือนปั๊มอุดกริ่ง หลวงพ่อเงิน บางคลาน รุ่นนี้ ดูลักษณะโดยทั่วไปแล้วจะเหมือนกับหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมีมา ทุกประการเพราะใช้แม่พิมพ์แบบเดียวกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกำแพงรอบวัดวังทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ประกอบพิธีต่างๆดังนี้

1. พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสก ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

2. พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันที่ 12 เมษายน 2551 โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ณ วัดวังทอง จ.พิจิตร 


หมายเลข 4 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน บางคลาน รุ่นฉลอง ๗๐ ปี อำเภอตะพานหิน พิธีเสาร์๕ ปี 2553 

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

1. ปรับปรุงศาลดวงเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอตะพานหิน

2. ปรับปรุงลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอตะพานหิน และเปลี่ยนพระรูปองค์ใหม่ ขนาดเท่าพระองค์จริง

3. ปรับปรุง (ก่อสร้างใหม่) สำนักทะเบียนอำเภอตะพานหิน

รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น ฉลอง ๗๐ ปี อำเภอตะพานหิน พุทธาภิเษก ทั้งหมด 9 วาระพิธี ดังนี้

1.วันที่ 16 มี.ค.53 อธิฐานจิตเดี่ยว โดย หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดบุญญารักษ์ จังหวัดกำแพงเพชร

2.วันที่ 17 มี.ค.53 อธิฐานจิตเดี่ยว โดย หลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดพระนครศรียุธยา

3.วันที่ 17 มี.ค.53 อธิฐานจิตเดี่ยว โดย หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.วันที่ 17 มี.ค.53 อธิฐานจิตเดี่ยว โดย หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.วันที่ 18 มี.ค.53 อธิฐานจิตเดี่ยว โดย หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก

6.วันที่ 18 มี.ค.53 อธิฐานจิตเดี่ยว โดย หลวงพ่อทุเรียน วัดท่าดินแดง จังหวัดสุโขทัย

7.วันที่ 20 มี.ค.53 เวลา 09.39 น. พุทธาภิเษก เสาร์ ๕ ณ วัดโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดย หลวงพ่อพยนต์ วัดหนองหล่ายหมี หลวงพ่อเสงี่ยม วัดสระประทุม หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ หลวงปู่ทองดี วัดใหม่ปลายห้วย หลวงพ่อหมู วัดดงป่าคำ และพระอาจารย์ทองหล่อ วัดโรงช้าง

8.วันที่ 20 มี.ค.53 เวลา 21.39 น. พุทธาภิเษก เสาร์ ๕ ณ วัดพร้าว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดย พระราชพุฒธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง หลวงปู่ขุ้ย วัดทรัพย์ตะเคียน พระครูศรีปริยัติธรรม วัดสันติพลาราม และหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

9.วันอังคารที่ 23 มี.ค.53 เวลา 11.59 น. พุทธาภิเษก หน้าที่ว่าการอำเภอตะพานหิน โดย พระราชพุฒธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง หลวงปู่ขุ้ย วัดทรัพย์ตะเคียน หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ และหลวงพ่อพิมพ์ วัดพฤกษะวัน


หมายเลข 5 รูปหล่อหลวงพ่อเงิน บางคลาน รุ่นช้าง 2600 เนื้ออัลปาก้า กรรมการ ใต้ฐานอุดกริ่ง วัดเนินมะปราง ปี 2556

การจัดสร้างหลวงพ่อเงิน วัดเนินมะปราง (พุทธโชติ) รุ่นช้าง 2600 ได้ถอดพิมพ์มาจากหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่ ปี 2526 รูปแบบจึงออกมาสวยงาม โดยไม่ผิดจากรูปแบบเดิม 
 
วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นที่ระลึกในการสร้างกุฏิทรงไทย วัดเนินมะปราง (พุทธโชติ)
 
ประกอบพิธีปลุกเสกแม่พิมพ์และชุดกรรมการนำฤกษ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 1 มกราคม 2556
 
จากนั้นประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 โดยมีพระเกจิคณาจารย์ สายหลวงพ่อเงินนั่งปรกครบทุกรูป จำนวนทั้งหมด 16 รูป เสก 1 วัน 3 เวลา
 
ชุดที่ 1 วาระ 1 เวลา 09.59 น. - 11.25 น. พระเกจิที่นั่งอธิษฐานจิต ได้แก่ 
หลวงพ่อบัญญัติ วัดศรีมงคล
หลวงพ่อหมู วัดดงป่าคำ
หลวงปู่ทองดี วัดใหม่ปลายห้วย
หลวงพ่อพิมพ์ วัดพฤษวัน
 
ชุดที่ 2 วาระ 2 เวลา 13.59 น. - 15.59 น. พระเกจิที่นั่งอธิษฐานจิต ได้แก่ 
หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ
หลวงพ่อพยนต์ วัดหล่ายหนองหมี
หลวงปู่อ่ำ วัดสันติวรญาณ
หลวงพ่อสิงห์ วัดท่าพิกุล
หลวงพ่อสิริ วัดสว่างศรีบุญเรือง
 
ชุดที่ 3 วาระ 3 เวลา 18.59 น. - 20.59 น. พระเกจิที่นั่งอธิษฐานจิต ได้แก่
หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ 
หลวงพ่อขวัญ วัดเนินมะปราง
ครูบาน้ำ วัดหนองขมิ้น
หลวงหมาก สำนักพุทธบารมี
หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดสุนทรประดิษฐ์
หลวงพ่อชาญ วัดถ้ําพระธรรมมาสน์
หลวงพ่อมหาวิชัย ปัญญาวุโธ วัดถ้ำลอด
 

หมายเลข 6 รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินบางคลาน กองทุน ๕๓ พิมพ์หน้ายิ้ม เนื้ออัลปาก้า ดังปี 2553 

รูปแบบงาม นามมงคล "เงินกองทุน" เก็บไว้เป็นมรดกลูกหลาน บูชาประจำบ้านเรือน

เป็นสิริมงคลมหาพิธีปีเสือ เดือนสิงห์ กระทิงวัน ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9

พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 โดยเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศจำนวน 108 รูป ณ วัดบางคลาน อ.โพทะเล จ. พิจิตร

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม ประธานที่ปรึกษาการจัดสร้าง "หลวงพ่อเงิน รุ่นกองทุน ๕๓” โดยมี พระครูวชิรพุทธานุกุล วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็นประธานโครงการ และพระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ร่วมกันเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน “รุ่นกองทุน ๕๓” พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก โดยมี พระครูสุวิธานศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็นเจ้าพิธี

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง เพื่อตั้งกองทุน ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ตลอดจนช่วยเหลือด้านการศึกษาบาลีของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

สถานที่ประกอบพิธีเททอง ณ มณฑลพิธีภายในวัดบางคลาน จ.พิจิตร ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา

การจัดสร้างพระหลวงพ่อเงิน รุ่นนี้ประกอบด้วยมวลสารสำคัญ คือ ฐานพระบูชายุครัตนโกสินทร์ อายุกว่า 200 ปี เป็นส่วนผสมหลัก รวมทั้งทองคำเปลวที่มีผู้ปิดบูชาองค์หลวงพ่อเงิน ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวสนใจชมพระเครื่องในร้านคลิ๊กที่นี่เลยครับ สิริถาวร พระเครื่อง