สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

บทความ

หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

24-09-2556 16:10:23น.
ประวัติวัติย่อของ
หลวงปู่เอี่ยม
วัดสะพานสูง ปากเกร็ด นนทบุรี

หลวงปูเอี่ยม วัดสะพานสูง
ปากเกร็ด นนทบุรี

หลวงปูเอี่ยม วัดสะพานสูง ปากเกร็ด นนทบุรี
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

หลวงปู่เอี่ยมเกิดในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2359 เป็นบุตรนายนาค นางจันทร์ โดยมีพี่น้องท้องเดียวกัน รวมด้วยกัน 4 คน คือ
1. หลวงปุ่เอี่ยม
2. นายฟัก
3. นายขำ
4. นางอิ่ม

บ้านเกิดของหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่ตำบลบานแหลมใหญ่ ฝั่งใต้ ข้างวัดท้องคุ้ง
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๑ อายุท่านได้ ๒๒ ปี ได้อุปสมบท
ที่วัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
(วัดบ่อนี้อยู่คิดกับตลาดในท่าน้ำปากเกร็ด) ท่านอุปสมบท ได้ประมาณหนึ่งเดือน ท่านก็ได้ย้ายไปประจำพรรษาอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร
ธนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมลธรรมพร เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งย้ายมาจากวัดราชบูรณะ พระนคร
หลวงปูเอี่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม และแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้อยู่ได้ถึง
๗ พรรษาท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๘ อยู่วัด
ประยูรวงศาวาสได้ ๓ พรรษา ถึงปี พ.ศ. ๒๓๘๙๑ นายแขก สมุห์บัญชีได้นิมนต์หลวงปู่
เอี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกัมมัฏฐานเป็นเริ่มแรก และได้ศึกษาอยู่ ๕ พรรษา
ถึงปี ๒๓๙๖ ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำเนาเดิมในคลองแหลมใหญ่ (ซึ่งปัจจุบันนี้ คือคลองพระอุดม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมา
อาราธนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยม กลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์ หรือวัดสะพานสูง
ในปัจจุบันนี้


สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นชื่อวัดสะพานสูงนั้น มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาวชิญาณวโรรส ท่านได้เสร็จไปตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์นี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัด (คลองพระอุดมปัจจุบันนี้) ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่า วัดสะพานสูง จึงทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกกัน ๒ ชื่อ ฉะนั้น สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเห็นว่า สะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิตดีประจำวัดประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะพานสูง จึงได้ประทานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์ มาเป็น "วัดสะพานสูง" จนตราบเท่าทุกวันนี้

หลวงปู่เอี่ยมมาวัดสะพานสูงใหม่ๆ ที่วัดนี้มีพระประจำวันพรรษาอยู่เพียง ๒ รูปเท่านั้น

ขณะที่ท่านหลวงปูเอี่ยม ได้ย้ายมาอยู่วัดสะพานสูงได้ ๘ เดือน ก่อนวันเข้าพรรษาหลวงพิบูลย์สมบัติ บ้านท่านอยู่ปากคลองบางลำภู พระนคร ได้เดินทางมานมัสการหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมได้ปรารภถึงความลำบาก ด้วยเรื่องการทำอุโบสถและสังฆกรรม เนื่องจากสถานที่เดิมได้ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงอยากจะสร้างให้เป็นถาวรสถานแก่วัดให้เจริญรุ่งเรือง หลวงพิบูลยสมบัติ ท่านจึงได้บอกบุญเรี่ยไรหาเงินมา เพื่อก่อสร้างโบสถ์ และถาวรสถานขึ้น จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิดตาและตะกรุดเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นของชำร่วยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถาน ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้สร้างศาลาการเปรียญ หลังจากนั้นอีกหลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระเจดีย์ฐาน ๓ ชั้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ขณะที่ท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มาอยู่วัดสะพานสูง ท่านได้ไปธุดงค์ไปทางแถบประเทศเขมร โดยมีลูกวัดติดตามไปด้วยเสมอ แต่ท่านจะให้ลูกวัดออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน ๖-๗ ชั่วโมง แล้วจะนัดกันไปพบที่แห่งใดแห่งหนึ่ง แล้วท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ไปพบชีปะขาวชาวเขมรท่านหนึ่งชื่อว่าจันทร์หลวงปู่เอี่ยมจึงได้เรียนวิชาอิทธิเวทย์ จากท่านอาจารย์ผู้นี้อยู่หลายปี จนกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่นึกว่าท่านออกธุดงค์ไปได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว เนื่องจากหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้กลับมาที่วัดหลายปี จึงได้ทำสังฆทานแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่าน ทำให้ท่านหลวงปู่เอี่ยมทราบในญาณของท่านเอง และท่านหลวงปู่เอี่ยมจึงได้เดินทางกลับมายังวัดสะพานสูง การไปธุดงค์ครั้งนี้ หลวงปู่เอี่ยมได้ไปเป็นเวลานาน และอยู่ในป่าจึงปรากฏว่าท่านหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้ปลงผม ผมจึงยาวถึงบั้นเอว จีวรก็ขาดรุ่งริ่ง หมวดท่านยาวเฟิ้มพร้อมมีสัตว์ป่าติดตามท่านหลวงปู่เอี่ยมมาด้วย อาทิเช่น หมี, เสือ, และงูจงอาง ฯลฯ

จากการเจริญกัมมัฎฐาน จึงทำให้หลวงปู่เอี่ยมสำเร็จ "โสรฬ" ท่านหนึ่งและจากการเชี่ยวชาญวิชากัมมัฎฐานนี้เอง มีเรื่องเล่ากันว่าบริเวณหน้าวัดมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีน้ำมันตกและดุมากเป็นเกรงกลัวต่อชาวบ้านหลวงปู่เอี่ยมจึงได้มายืนเพ่งอยู่ ๒-๓ วันเท่านั้นต้นตะเคียนต้นนั้นก็เฉา และยืนต้นแห้งตายหลวงปู่เอี่ยมผู้มีอาคมขลังและวาจาสิทธิ์ มักน้อย สันโดษ นี้เองทำให้ท่านหลวงปู่เอี่ยมมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ทั้งชาวบ้านและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครนับถือท่านมาก
หลวงปู่เอี่ยมจะมรณภาพด้วยโรคชรา นายหรุ่น แจ้งมา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคอยอยู่ปรนนิบัติท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ขอร้องท่านว่า "ท่านอาจารย์มีอาการเต็มที่แล้วถ้าท่านมีอะไรก็กรุณาได้สั่งและให้ศิษย์ไว้เป็นครั้งสุดท้าย" ซึ่งท่านหลวงปู่เอี่ยมก็ตอบว่า "ถ้ามีเหตุทุกข์เกิดขึ้นให้ระลึกถึงท่านและเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกัน"

หลวงปู่เอี่ยมได้มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ รวมอายุท่านได้ ๘๐ ปี บวชได้ ๕๙ พรรษา มรณภาพด้วยโรคชรา และท่านหลวงปู่เอี่ยมได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ก้นกุฎิของท่านไว้เพียงรูปเดียวคือ

"หลวงปู่กลิ่น (พระครูโสภณศาสนกิจ)"

หลวงปู่กลิ่น เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๘ มรณภาพปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และในขณะที่หลวงปู่เอี่ยมมรณภาพ หลวงปู่กลิ่นมีอายุได้ ๓๑ ปี และได้ปกครองวัดต่อมาจากหลวงปู่เอี่ยม

ของขลังหลวงปู่เอี่ยม

หลวงปู่เอี่ยมผู้สร้างพระปิดตาอันลือลั่น และตะกรุดมหาโสรฬมงคล ซึ่งหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสุมทร และสนนราคาค่างวดเพชรสู้ไม่ได้ หลวงปู่เอี่ยมสร้างของขลังไว้ ๒ ชนิดคือ
๑. พระปิดตา
๒. ตะกรุดมหาโสรฬมงคล

รูปพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง
พิมพ์พนมมือสองหน้า เนื้อผงคลุกรักจุ่มรัก

พระปิดตาสร้าง ๓ พิมพ์ คือพิมพพนมมือและพิมพ์ตะพาบ ทั้ง ๓ พิมพ์นี้เนื้อเดียวกันคือคลุมนัก จุ่มรัก พระปิดตาเริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๖ เพื่อแจกเป็นของชำร่วยแก่ผู้บริจาคสร้างถาวรสถานของวัด

ตะกรุดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ มีอยู่ด้วยกัน คือเนื้อตะกั่วถ้ำชา กับเนื้อทองแดง การสร้างตะกรุดก็เพื่อแจกแก่ผู้มาทำบุญสร้างศาลาการเปรียญและเจดีย์

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม
หลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระภควัมบดี หรือที่เรียกกันว่า "พระปิดตา" แบ่งเป็น ๓ พิมพ์ คือ

๑. พระปิดตาพิมพ์พนมมือหลังแบน มีลักษณะป้อมตัว เนื้อผงสีเหลืองจุ่มรัก (ผงคลุมรัก)
เนื้อนี้หลวงปู่เอี่ยมท่านได้ผสมสมุนไพร, ว่าน, เครื่องยา, กับผงอิทธิฤทธิ์และรักเป็นตัวประสาน แล้วจึงนำมาจุ่มรัก

๒. พิมพ์ตะพาบ มีลักษณะป้อมต้อ ลอยองค์คล้ายตะพาบ
จึงถูกขนานนามว่าพิมพ์ตะพาบ พิมพ์นี้มีเนื้อผงสีเหลือง-คลุมรัก จุ่มรัก เนื้อเดียวกับพระปิดตาพิมพ์พนมมือ

๓. พระปิดตาพิมพ์พนมมือ ๒ หน้า ซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์พนมมือ แต่ลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยม ท่านนำเอาสององค์ประกบกันเข้าจึงเป็นพระปิดตาสองหน้า พระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยม ทั้งสองพิมพ์นี้สร้างจากผงพุทธคุณที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ท่านยังเล่นผงพุทธคุณอีก ๓ อย่างคือ

๑. ผงพุทธคุณ "มหาโสรฬมงคล"
๒. ผงพุทธคุณ "ไตรสรณาคมน์"
๓. ผงพุทธคุณ "อิติปิโส"

ซึ่งเป็นผงพุทธคุณที่มีอิทธิ์ฤทธิ์ยิ่งยวดเรียกว่า "ครอบจักรวาล" ดังนั้นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยม จึงเป็นที่นิยมของลูกศิษย์และนักนิยมพระเครื่องทั่วๆ ไป

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม
พิมพ์ตะพาบ เนื้อผงคลุกรักจุ่มรัก วัดสะพานสูง นนทบุรี

ตะกรุดมหาโสรฬมงคล

ตะกรุด หลวงปู่เอี่ยม เนื้อทองแดง 4 นิ้ว
ถักเชือกลงรัก วัดสะพานสูง นนทบุรี

ตะกรุดมหาโสรฬมงคล ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับว่าเป็นตะกรุดอันดับหนึ่ง ของจำพวกเครื่องรางของขลังและหายากที่สุด สนนราคาก็สูงที่สุด เมื่อพูดถึงตะกรุดแล้ว ไม่มีนักเลงพระคนใดจะไม่รู้จัก อย่างน้อยก็ต้องได้ยินนักเลงพระด้วยกันกล่าวขวัญถึงผู้ใดมีต่างก็หวงแหนเป็นอย่างยิ่ง และจะกล่าวเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสร้าง - พระยันต์
การใช้ - อภินิหาร


ตะกรุดมหาโสรฬมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนี้มีการสร้างหลายแบบ อาจจะแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ

๑. เนื้อตะกั่วถ้ำชา
ลงแล้วม้วนถักด้วยสายสิญจน์แล้วจุ่มรัก พอกผงพุทธคุณ
๒. เนื้อทองแดง ลงแล้วม้วนถักด้วยสายสิญจน์ แล้วจุ่มรักพอกผงพุทธคุณ

ตะกรุด หลวงปู่เอี่ยม เนื้อตะกั่วถ้ำชา
ถักเชือกลงรัก วัดสะพานสูง นนทบุรี

ตะกรุดมหาโสรฬมงคลของหลวงปู่เอี่ยม สร้างขึ้นเพื่อหาทุนสร้างศาลาการเปรียญและเจดีย์ โดยผู้บริจาคเงิน ๑ ตำลึง หรือ ๔ บาท หรือจะนำทรายหรืออิฐ หรือหินจำนวน ๑ ลำเรือสำปั้น ก็ได้ตะกรุด ๑ ดอก ตะกรุดมหาโสรฬมงคลมีความโตเท่ามวนจะม้วนยื่นออกมาเป็นก้นแมลงสาป การถักด้วยสายสิญจน์มักจะเป็น ๔ เกลียวหรือ ๕ เกลียวแล้วจึงทาและจุ่มรักที่ผสมด้วยชาด ผงพุทธคุณ ผงสมุนไพรและว่านตากแห้ง จึงปลุกเสกให้ได้ที่ หลวงปู่เอี่ยมจะลงตะกรุดให้ในวันขึ้น ๕ ค่ำ หรือแรม ๕ ค่ำ และวันนั้นจะต้องเป็นพฤหัสบดี คนโบราณมักจะขนานนามตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมกันว่า "พฤหัสห้า" ก็มี และยันต์ที่ลงด้านในจะเป็นยันต์มหาโสรฬมงคล จะล้อมรอบโดยพระคาถาบารมี ๓๐ ทัศน์และการให้ตะกรุดมหาโสรฬมงคล เพื่อนำไปใช้ติดตัวจะต้องว่ากล่าวดังนี้

๑. ตั้งนะโม ๓ จบ
๒.สวดมนต์ ไตรสรณาคมน์
๓. แล้วจึงสวดว่า ขอเดชพระบารมีพระพุทธคุณ


ขอเดชพระบารมีพระธรรมคุณ ขอเดชะพระบารมีพระสงฆ์เจ้า คุณบิดามารดาคุณครู คุณอุปัชาย์อาจารย์กับเทพพายุดา เจ้าที่มีชื่อในตะกรุดนี้ มีฤทธิ์อยู่ในตะกรุดนี้ จงมาคุ้งครองรักษาตัวข้าพเจ้า นะมะพะทะ เอหิพุทธัง เอหิพุทธัง เอหิธรรมัง เอหิสังฆัง ปริสุทโธ ชะนา ปริสุทโธ อธิฐามิ

• ว่าพระคาถาเพื่อคาด

นะมะอะอุ อิมังกายะพันชะนานัง ตรีเพ็ชรชะคงคง อธิฐามิ

• ว่าพระคาถาเมื่อผูก

ปะทะมังอธิหันตานัง อักขะระวิตรึง คะเร…..ติ (ข้างขึ้น)….ตุ (ข้างแรม)

• ว่าพระคาถาเมื่อแขวน

มาโขมัง ถุอะโหสิ

ตะกรุดต่างๆของหลวงปู่เอี่ยม
วัดสะพานสูง นนทบุรี

ตะกรุดมหาโสรฬมงคล นอกจากจะคงกระพันชาตรีแล้ว ยังป้องกันไฟ กันฟ้าผ่า กันอุบาทว์จัญไร กันภูตผีปีศาจ อยู่ในบ้านเรือนก็จะมีแต่ศิริมงคล เปรียบเป็นยารักษาโรค ก็คงเป็น "ยาครอบจักรวาล" ถึงท่านหลวงปู่เอี่ยมจะมรณภาพไปแล้วจึง ๑๐๘ ปี ความนับถือเลื่อมใสของผู้นับถือท่าน ก็หาได้เสื่อมคลายไม่ และนับว่าวัตถุทมงคลของท่าน เช่น พระปิดตา ตะกรุดมหาโสรฬมงคลของท่านก็ยังมีคนต้องการ และสนนราคาของวัตถุของท่านก็ราคาสูงไปเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากพุทธคุณสูง และก็หาได้ยาก ผู้ใดมีไว้ครอบครองก็มักจะได้รับเป็นมรดกตกทอดกันมา

ข้อมูลและภาพจาก : ศูนย์พระดอทคอม

สนใจวัตถุมงคล ของหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง กรุณาคลิก สิริถาวร พระเครื่อง