สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ พระศรีศากยมุนี มหาเมตตาบารมี เนื้อลงยาสีแดง วัดสุทัศนฯ ปี 2548

รายการนี้มีลูกค้าบูชาไปแล้วครับ
SOLD OUT
พระศรีศากยมุนี หรือที่ชาวกรุงทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อโตวัดสุทัศน์ฯ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเก่าแก่ มีขนาดหน้าตักกว้างถึง ๓ วา ๑ คืบ หรือ ๖ เมตร ๒๕ เซนติเมตร สูง ๔ วา นับว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อ ซึ่งมีข
  • หมวดหมู่ : พระเหรียญ ยอดนิยม
  • รหัสสินค้า : 000065

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ พระศรีศากยมุนี มหาเมตตาบารมี เนื้อลงยาสีแดง วัดสุทัศนฯ ปี 2548

พระศรีศากยมุนี หรือที่ชาวกรุงทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อโตวัดสุทัศน์ฯ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเก่าแก่ มีขนาดหน้าตักกว้างถึง ๓ วา ๑ คืบ หรือ ๖ เมตร ๒๕ เซนติเมตร สูง ๔ วา นับว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อ ซึ่งมีขนาดใหญ่องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

พระพุทธลักษณะพระศรีศากยมุนีเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาอยู่ในท่า ปางมารวิชัย พระหัตถ์ช้ายหงายวางบนพระเพลา ครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิยาวลงมาถึงระดับ พระนาภี มีปลายเป็นสองแฉกเขี้ยวตะขาบ ลักษณะพระองค์ค่อนข้างสั้น บั้นพระองค์เล็ก พระอังสาใหญ่ หัวพระถันโปน ลักษณะพระพักตร์และพระเศียรที่ปรากฎ คือ พระรัศมีเป็นเปลวสูงตั้งอยู่บนพระอุษณีษะ รูปมะนาวตัด เส้นพระศกขมวดเล็กแบบก้นหอย พระพักตร์รูปไข่เกือบกลม พระขนงโก่งแยกออกจาก กันระหว่างพระขนงมีพระอุณาโลมคั่นอยู่ พระนาสิกงุ้มพระโอฐอมยิ้มเล็กน้อย พระหนุกลม

พระครีศากยมุนีประดิษฐานบนฐานชุกชีแบบฐานลายแข้งสิงห์ ตลอดทั้งฐานชุาชีประดับลายปูนปั้น เป็นลายดอก ลายเถาลายเทศ ปิดทองคำเปลวประดับกระจกสีทั้งหลัง

พระศรีศากยมุนีนี้ สันนิษฐานว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้หล่อขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๑๘๒๖ เพราะปรากฏข้อความในศิลาจารึกพ่อ ขุนรามคำแหงมหาราช ตอนหนึ่งว่า
"กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ
มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม
มีพิหารใหญ่ มีพิหารอันราม"

ข้อความในศิลาจารึกนี้หมายถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย อันเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี มาแต่เดิม ครั้นสุโขทัยสิ้นฐานะเป็นราชธานี พระวิหารหลวงถูกทอดทิ้งทรุดโทรมและปรักหักพังลง พระพุทธรูปองค์นี้และพระพุทธ รูปอื่นๆ ก็ถูกทอดทิ้งกรำแดดฝนจนชำรุด

มีเรื่องเล่ากล่าวถึงพระพุทธรูปพระองค์นี้ในหนังสือ ความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระบรมราชโองการสำหรับให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนคร ให้สูงเท่าวัดพนัญเชิง ให้พระพิเรนทรเทพขึ้นไปรับพระใหญ่ ณ เมืองสุโขทัย ชะลอเลื่อนลงมากรุง ประทับท่าสมโภช ๗ วัน ณ เดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ยกลงเลื่อนชักตามทางชลมารค พระโองการตรัสให้แต่งเครื่อง นมัสการพระพุทธ หน้าวังหน้าบ้านตลอดจนถึงที่ ทรงพระประชวรอยู่แล้วแต่ทรงพระอุตสาหะเพิ่มพระบารมีหวังที่จะหน่วงพระโพธิ ญาณ จะโปรด สัตว์ ทำนุบำรุงพระศาสนา เสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระจนถึงพลับพลา ยกพระขึ้นที่แล้วเสด็จกลับ ออกพระ โอษฐ์เป็นที่สุด เพียงได้ยกพระขึ้นถึงที่ สิ้นพระธุระเท่านั้น" ปีรุ่งขึ้นก็เสด็จสวรรคต พระพุทธรูปอัญเชิญขึ้นที่ท่าช้าง วังหลวง ชลอเลื่อน ไปตามถนน หน้าหน้าลาน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่า แสดงพระราช ศรัทธาใน พระพุทธศาสนายิ่งนักตลอดรัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่า "พระศรีศากยมุณี"

อนึ่ง ที่ผ้าทิพย์ของพระศรีศากยมุนีนี้ ยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสริรังคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ อีกด้วย

เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ พระศรีศากยมุนี มหาเมตตาบารมี เนื้อลงยาสีแดง วัดสุทัศนฯ ปี 2548 สวยมาก ปลุกเสกโดยเกจิหลายองค์เช่น หลวงพ่อกาหลงเขี้ยวแก้ว เหรียญนี้น่าบูชามากครับเพราะเป็นเหรียญที่ทำได้สวยจริงๆ และพระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงและเป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดสุทัศน์ด้วยยิ่งน่าบูชามากครับ

********* รับประกันความแท้ 100% *********
*** บูชาพร้อมกล่องเดิมจากวัด    0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

********* ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ *********
********* สิริถาวร 081-6281999 *********