สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

พระปิดตาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชนวน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ไตรมาส ปี 2553 สุดยอดพระปิดตาดัง

รายการนี้มีลูกค้าบูชาไปแล้วครับ
SOLD OUT
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยองคติความเชื่อแห่งโบราณจารย์ที่สืบต่อกันมาเกี่ยวกับ “พระปิดตามหาอุตม์” ซึ่งมีลักษณะเป็นพระปิดตาหลายมือย
  • หมวดหมู่ : พระปิดตา ยอดนิยม
  • รหัสสินค้า : 002639

รายละเอียดสินค้า พระปิดตาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชนวน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ไตรมาส ปี 2553 สุดยอดพระปิดตาดัง

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

คติความเชื่อแห่งโบราณจารย์ที่สืบต่อกันมาเกี่ยวกับ “พระปิดตามหาอุตม์” ซึ่งมีลักษณะเป็นพระปิดตาหลายมือยกขึ้นปิดทวารทั้ง 9 นั้น ท่านให้ความหมายไว้เป็นสองนัย กล่าวโดยนัยแรกหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงเข้านิโรธสมาบัติเรียกว่า “ภควัม” ซึ่งเป็นการปิดเสียซึ่งการรับรู้สำรวมแห่งอายาตนะภายนอกและภายในทั้งหลาย จิตจึงดำรงอยู่ในความสงบอย่างยิ่ง ส่วนนัยยะที่สองนั้นท่านหมายถึงพระภควัมปติเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง

ในสมัยพุทธกาล พระภควัมบดี หรือ พระมหากัจจายนะ นั้น ไม่ใช่รูปสมมติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า คำว่า "ภควัมบดี" หรือ "ภควัมปติ" แปลว่า "ผู้มีความงามละม้ายเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า" อันเป็นอีกนามหนึ่งของ “พระมหาสังกัจจายนะ” หนึ่งในพระสาวกผู้ทรงเอกทัคคะ (เป็นเลิศ) 80 รูป ของพระพุทธองค์ พระควัมปติเถระมีคุณวิเศษมาก มีความเป็นเลิศทางการย่อพระธรรมคัมภีร์ให้สั้นลง และอธิบายความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง รูปเคารพนิยมเป็นรูปปิดตาบ้าง พระปิดทวารทั้ง ๙ บ้างนั้น เป็นอุปเท่ห์หมายถึง ตอนที่พระภควัมปติเถระท่านกำลังเข้านิโรธสมบัติ ทวารทั้งเก้าก็จะปิดสนิท ไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งหลาย หมายถึงดับสนิท อาสวะกิเลสต่างๆ ไม่อาจที่จะเข้ามาแผ้วพานได้เลย

จากมูลเหตุนี้เอง โบราณจารย์ต่างๆ ท่านจึงสร้างรูปเคารพ เป็นรูปพระปิดตา (คือมีมือคู่เดียวมาปิดที่หน้า) บ้าง เป็นรูปพระปิดทวารทั้ง 9 บ้าง และโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระปิดตาก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางเมตตามหานิยม โชคลาภโภคทรัพย์ แต่ถ้าเป็นพระปิดทวารทั้ง 9 ก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาด พระปิดทวารทั้ง 9 ที่นิยมกันมากก็คือพระปิดทวารของหลวงปู่ทับวัดทอง พระปิดทวารของหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พระปิดทวารของหลวงปู่จัน วัดโมลี พระปิดทวาร หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พระปิดทวาร วัดพะเนียงแตก พระปิดทวาร หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดินเป็นต้น

คำว่า “อุตฺตมะ” เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับคำในภาษาไทยว่า “อุดม” มีความหมายว่าสูงยิ่ง เลิศ มากมาย บริบูรณ์ ส่วนคำว่า “มหา” นั้นมีความหมายว่ายิ่งใหญ่ มากมาย ดังนั้น “มหาอุตม์” หรือ “มหาอุตฺตโม” จึงมีความหมายว่า ผลอันเลิศ บริบูรณ์ ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ และเป็นความหมายที่ถูกต้องกว่าคำที่ว่า “มหาอุด”

พระปิดตามหาอุตม์ จึงเป็นพระที่อุดมไปด้วยความดีมีคุณวิเศษครบถ้วนทุกอย่างทุกทางโดยสมบูรณ์ นับว่าใช้ได้ทุกทางที่เรียกว่า “ครอบจักรวาล” ไม่ใช่เป็นพระ “อุด” ดังมีความเข้าใจกันโดยทั่วๆไปแต่เพียงอย่างเดียวด้วยประการฉะนี้

ากความศักดิ์สิทธิ์ของ “พระปิดตามหาอุตฺตโม” ของหลวงปู่ทิม อิสริโก ที่ได้จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2518 ซึ่งมีพุทธคุณเข้มขลังเป็นที่กล่าวขานมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเสาะหาได้ยากยิ่งและมีสนนราคาแพง ดังนั้นในวาระกาลเข้าพรรษาปี พ.ศ.2553 นี้ ทางวัดหนองกรับได้กราบเรียนต่อหลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ ศิษย์เอกผู้สืบสานพุทธาคมของหลวงปู่ทิม เพื่อขออนุญาตดำเนินการจัดสร้าง “พระปิดตามหาอุตฺตโม” ขึ้น โดยยึดถือรูปแบบเดิมของหลวงปู่ทิมเป็นหลัก แต่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างให้แตกต่างออกไป เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ โดยจะดำเนินการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาสในปี 2553 นี้

รูปลักษณะ

เป็นลักษณะแบบพระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม ของหลวงปู่ทิม อิสริโก ที่สร้างขึ้นจากเค้ารางตามรูปแบบของพระปิดตายันต์ยุ่งพิมพ์เศียรบาตรของหลวงปู่ทับ วัดทอง เป็นรูปองค์นั่งขัดสมาธิเพชร มือสวมกำไลยกขึ้นปิดหน้า ปิดหู ปิดท้อง ปิดก้น ล้อมรอบด้วยมูลสูตรแห่งอักขระเลขยันต์ดุจการชักยันต์คุ้มครองตัว โดยเดินเป็นเส้นยันต์ที่สะบัดพริ้ว คม ชัด ลึก ที่ศีรษะมี “นะกระหม่อม” มีอักขระ “นะ” กลับคู่อยู่ที่ซอกแขนคู่หน้า ที่หน้าผากมีอักขระ “พะ” หงาย ด้านหลังมีอักขระ “พะ” หงาย มี “ยันต์เฑาะว์” ขนาบสองข้างด้วย “ยันต์อุณาโลม” ถัดลงมามีอักขระหัวใจธาตุ 4 “นะมะพะทะ” ปิดหัวท้ายด้วย “นะขมวดวน” และอักขระแถวล่างสุด “นะอุต” ดูเข้มขลังองอาจมีเสน่ห์ลึกล้ำอย่างยิ่ง

"พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม ไตรมาส 53" ที่ระลึกงานทอดกฐินฯ ปี 2553 หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ ศิษย์เอกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ออกแบบและแกะพิมพ์โดยทีมงานช่างที่เคยออกแบบ และแกะพิมพ์หนุมานที่ระลึกงานทอดกฐินฯ ปี 2552 รุ่น "มหาปราบ" ที่โด่งดัง อยู่ในเวลานี้ พิธีเททองหล่อนำฤกษ์ที่วัดหนองกรับไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา หลวงพ่อสาคร ปลุกเสกให้เต็มพรรษาตลอดไตรมาส และ ออกให้บูชา ปลายเดือน ตุลาคม 2553

รายการจัดสร้าง

ลอยองค์พิมพ์ใหญ่

1.ชุดกรรมการ เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ เทนำฤกษ์ (นวะเต็มสูตร จำนวน 3 องค์ ใหญ่,กลาง,เล็ก) จำนวนสร้าง 518 ชุด  

2.เนื้อเงิน สร้าง 599 องค์

3.เนื้อนวะโลหะ สร้าง 899 องค์ 

4.เนื้อชนวน สร้าง 1,999 องค์

5.เนื้อทองแดงผสมชนวน สร้าง 2,999 องค์ 

ลอยองค์พิมพ์กลาง

1.เนื้อเงิน สร้าง 699 องค์

2.เนื้อนวะโลหะ สร้าง 999 องค์

3.เนื้อชนวน สร้าง 2,999 องค์

4.เนื้อทองแดงผสมชนวน สร้าง 4,999 องค์ 

กำหนดพิธีเททอง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ตรงกับวันอังคารขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล ตรงกับวันธงชัย เวลา 16,19 น.
ฤกษ์บนเป็นเพชฌฆาตฤกษ์ หมายความว่าเป็นฤกษ์แห่งการฟันผ่าอันตรายและอุปสรรค ให้ผลอันดีเยี่ยมในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันชาตรี
ฤกษ์ล่างเป็นปลอด ซึ่งหมายถึงความไม่มีอันตราย ส่งผลดี ปราศจากอุปสรรคมาขัดขวาง
สัปฤกษ์เป็นกัมมะ หมายถึง เกิดผลดี ยั่งยืน สมบูรณ์ส่งเสริมฤกษ์บนดีนัก

สำหรับพระปิดตาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชนวน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ไตรมาส ปี 2553 เนื้อนี้จัดสร้างเพียง 1,999 องค์เท่านั้น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองยากที่ใครจะลอกเลียนได้ เจตนาสร้างดี มวลสารดี พิธีดี เกจิดี พระปิดตารุ่นนี้จึงน่าบูชามากครับ

อย่างนี้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่ง หายากด้วย ขณะนี้ราคาค่าบูชาสูงขึ้นกว่าตอนจองหลายเท่า แต่ก็ยังไม่มีคนยอมปล่อยครับ นานๆจะพบสักองค์ ถ้าไม่เช่าตอนนี้ต่อไปจะเช่าที่ใหนครับ

ขนาดองค์พระ เป็นพิมพ์ใหญ่ สูงประมาณ 2.0 ซม.

ด้านหลังตอกโค้ด ด้านใต้ฐานตอกหมายเลข ๑๘๖๔ ครับ

 บูชาพร้อมกล่องนะครับ

********* รับประกันความแท้ 100% *********
*** บูชาพร้อมกล่อง   0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

********* มีเพียง 1 องค์ รีบๆหน่อยนะครับ*********

**** ท่านใดสนใจสอบถามโทรติดต่อด่วนครับ ****
********* สิริถาวร 081-6281999 *********