สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก รุ่นผู้ชนะที่ 1 เนื้อนวโลหะ หลวงปู่วาส หลวงปู่จอม หลวงปู่เสนาะ เสก

รายการนี้ลูกค้าบูชาแล้วครับ
SOLD OUT
ในบรรดาตะกรุดทั้งหลาย ตะกรุดพระนเรศวรชนะศึก ถือว่าเป็นสุดยอดของตะกรุด เพราะเป็นเครื่องรางที่มีประสบการณ์ที่ใช้ในศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นตะกรุดที่พระนเรศวรมหาราชทรงใช้
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงปู่เอี่ยม-ลป.วาส-อจ.แว่น วัดสะพานสูง
  • รหัสสินค้า : 005514

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก รุ่นผู้ชนะที่ 1 เนื้อนวโลหะ หลวงปู่วาส หลวงปู่จอม หลวงปู่เสนาะ เสก

 

 

ตะกรุดและเหรียญพระนเรศวรชนะศึก รุ่น ผู้ชนะที่ 1

“อย่าว่าแต่ศึกมนุษย์เลย ศึกเทวดาก็อย่าได้กลัวเลย”

คล้องเหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก รุ่นผู้ชนะที่ 1 จำนวน 1 องค์ เปรียบเสมือนคล้องพระสมเด็จถึง 21 องค์

ในบรรดาตะกรุดทั้งหลาย ตะกรุดพระนเรศวรชนะศึก ถือว่าเป็นสุดยอดของตะกรุด เพราะเป็นเครื่องรางที่มีประสบการณ์ที่ใช้ในศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่เรื่องรือมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะคราวทำสงครามศึกยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช อันเป็นที่ยอมรับของชาวโลก เป็นตะกรุดที่พระนเรศวรมหาราช (พระองค์ดำ) ทรงใช้เป็นเครื่องรางประจำพระองค์ในคราวใช้ทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช และทรงได้รับชัยชนะต่อพระมหาอุปราชและทรงใช้ประจำพระองค์ตลอดเวลา

"ตะกรุดพระนเรศวรชนะศึก" ตำนานเรื่องสมเด็จพระนเรศวรกล่าวไว้ว่า ทุกครั้งที่พระองค์ดำจะเสด็จนำทัพต่อสู้ศัตรู จะทรงมีเครื่องรางคู่พระทัยที่เคียนติดไว้กับองค์ตลอดเวลา นั่นคือ ตะกรุดที่พระมหาเถรคันฉ่อง (หรือสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ในเวลาต่อมา) พระอาจารย์ผู้สอนสรรพวิทยาทั้งปวง ได้ทำถวายไว้ให้ และด้วยพุทธานุภาพของตะกรุดดอกนี้ ทำให้ทรงพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง และมีชัยชนะเหนือข้าศึกตลอดมา โบราณาจารย์ จึงได้จารึกพระยันต์ในตะกรุดดอกดังกล่าว ไว้ในตำราพิชัยสงคราม เรียกว่า "พระยันต์พระนเรศวรชนะศึก" พุทธคุณด้านมหาปราบช่วยเสริมดวงชะตา เสริมสิริมงคล และเสริมโภคทรัพย์ให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

อันนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าตะกรุดพระนเรศวรชนะศึกนี้เป็นยอดของเครื่องรางของขลังที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของเหล่าชายชาตรี แม่ทัพนายกอง รวมทั้งเหล่าทหารทั้งหลายที่อยากจะมีไว้ครอบครองป้องกันอันตรายจากข้าศึกศัตรูทั้งหลายจากอวมงคล จากคุณผีคุณไสย์ดำทั้งสิบสองภาษา จากผู้ไม่หวังดีย่อมพ่ายแพ้ภัยตัวเองในการที่จะมาคิดร้ายต่อผู้ที่มีตะกรุดนี้ ไว้ป้องกันตัวจากภัยพิบัติทั้งหลายดั่งเช่น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคราวเมื่อพระเจ้าอชาติศัตรูสมคบกับพระเทวัตหมายปองร้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ใช้ให้นายขมังธนูและทหารที่มีหอกดาบเป็นอาวุธมาทำร้ายพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ได้กล่าวพระคาถามาบทหนึ่งว่า “อสิสัตติธนูเจวะ สัพเพเตอาวุธานิจะ ภัคคะภัคคาวิจุณณานะ โลมังมาเมนะผุสสันติ” เหล่าพลทหารและนายขมังธนูก็ยืนตัวแข็งทื่อเหมือนหิน มิอาจทำร้ายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ ใช้มากี่ครั้งๆก็ยืนตัวแข็งทื่อเหมือนเดิมอีกทุกครั้งไป

ดังนั้นบูรพาจารย์พระมหากัจจายเถรเจ้า จึงได้อัญเชิญพระคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสแก่นายขมังธนูมาลงไว้ในพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก อันนับว่าเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับการผจญกับอาวุธทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นเมตตามหานิยมต่อบุคคลทั้งหลาย รวมทั้งเทพเทวาอารักษ์ย่อมรักษาคุ้มครองแก่ผู้มีตะกรุดนี้ และยังเป็นตระบะเดชะเป็นที่เกรงขามแก่บุคคลที่ไม่หวังดีทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นทางมาแห่งโภคสมบัติทั้งหลายจะไม่ขัดสนในทรัพย์ทั้งปวงทั้งที่เป็นของกินและของใช้ทั้งปวงด้วย อีกทั้งยังเป็นที่เจริญสิริอายุวัฒนะมงคลต่อผู้ที่ใช้บริกรรมคาถาภาวนาที่ลงในตะกรุดอยู่เป็นประจำ

ด้วยภายในพระยันต์อัญเชิญพระคาถาบารมีสามสิบทัศขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสร้างสมมาเป็นเวลานานถึงสี่อสงไขย์กับอีกแสนกัปป์ มาลงไว้ในแผ่นยันต์ที่ทำเป็นเหรียญและตะกรุดด้วยจึงทำให้เสมือนหนึ่งว่าผู้ที่มีเหรียญยันต์และตะกรุดนี้ติดตัวอยู่ย่อมเป็นที่รักใคร่ต่อเทพพยาดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนมายุอยู่ย่อมมีเทพพยาดาตามเฝ้าเสด็จอยู่ตลอดเวลา

ตะกรุดนี้ แม้แต่เหล่าเสนาอำมาตย์ ข้าราชการฝ่ายปกครองทั้งใหญ่น้อยทั้งหลาย รวมทั้งพ่อค้าคหบดีเศรษฐีทั้งหลายอยากมีไว้ครอบครองคู่บารมีของตนทั้งนั้น แต่ไม่ใช่มีเงินแล้วจะหาได้ดังใจหมายก็หาไม่ เพราะตะกรุดนี้นานๆก็จะมีเกจิอาจารย์จะจัดสร้างสักครั้งหนึ่ง เพราะอักขระเลขยันต์ที่ใช้ลงในตะกรุด ล้วนเป็นสูตรยันต์ที่จะต้องเรียกสูตรเรียกนาม ให้ถูกต้องตามตำราใช้เวลานานมากๆ กว่าจะลงตามฤกษ์ยามที่เป็นมงคล ให้แล้วเสร็จแต่ละอักขระที่มีเป็นจำนวนมากในยันต์ทั้งสองด้านเมื่อลงเสร็จแล้วเวลาจะถักเชือกหุ้มตะกรุด ต้องบริกรรมคาถาที่ลงในตะกรุดทั้งหมดหลายร้อยคาบคาถา กว่าจะถักเสร็จถักไปว่าพระคาถาตรึงไปทุกข้อ จนหมดดอกตะกรุด แล้วลงรักพอกผงว่านยาทางคงกระพันชาตรีหลายชนิด ว่านยาทางแคล้วคลาดหลายชนิด ว่านยากันกระทำคุณไสย์ดำต่างๆหลายชนิด ว่านยาทางเสน่ห์เมตตาหลายชนิด ว่านยาทางโชคลาภทั้งหลายหลายๆชนิด ว่านยาทางมหาอำนาจตระบะเดชะทั้งหลายรวมทั้งแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำว่าดี รวมทั้งแร่เหล็กไหลกายสิทธ์พันคำ อันโด่งดังทั่วแผ่นดินมาบดทำเป็นมวลสารพอกไว้กับตะกรุดให้เป็นพิเศษด้วย

ตะกรุดนี้ต้องจารพระยันต์ด้วยมือทุกดอก พร้อมบริกรรมคาถาเสกไปและภาวนาตรึงคาถาให้อยู่ในพระยันต์จนกว่าจะลงสำเร็จทุกอักขระไปจนสำเร็จ เรียกสูตรเรียกนามถูกต้อง และอัญเชิญบารมีคุณของพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ คุณพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ที่มีชื่ออยู่ในตะกรุดและที่ทำเป็นเหรียญพระยันต์มาประสิทธิ์ที่ตะกรุดและรวมทั้งคุณครูอาจารย์เจ้าของตำรับตะกรุดและคุณครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชามาประสิทธิสำเร็จบริบูรณ์เป็นตะกรุดอันศักดิ์สิทธิ์

ตะกรุดพระนเรศวรชนะศึกรุ่นผู้ชนะที่หนึ่งนี้ พระอาจารย์แว่น วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้จารมือด้วยคาถาอาคมทุกดอก ไม่ได้ไปจ้างโรงงานปั้มแต่อย่างใด และได้ทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญานอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจ้าคุ้มครองพศกนิกรชาวไทยผู้ที่มีตะกรุดและเหรียญพระยันต์ไว้ป้องกันอันตรายจากศัตรูหมู่มาร และอุบัติเหตุเภทภัยทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญทรัพย์สมบัติ มีอำนาจ ตระบะเดชะสมความปรารถนาทุกประการ มีชัยชนะในสิ่งที่ปรารถนา สมดังชื่อ “รุ่นผู้ชนะที่ 1” 

ตะกรุดและเหรียญพระยันต์นี้ พระอาจารย์แว่น วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนถึงสี่แผ่นดินอันเป็นครูออาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณทางด้านเสกเครื่องรางของขลังอันลือเรื่องทั้งแผ่นดิน อาทิ

หลวงปู่จอม นาคเสโณ แม่ทัพธรรมสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ๙๕ พรรษา เสกที่พระบรมอนุสาวรีย์ดอนเจดีย์

หลวงปู่เสนาะ วัดบางคาง(พระครูสุนทรธรรมประยุต) ๙๖ พรรษา เทพเจ้าแห่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเมตตาเสกในพรรษาที่กุฏิท่าน

หลวงปู่วาส สีลเตโช ๙๘ พรรษา วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สายตะกรุดโสฬส(หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนามบรมครูผู้สร้างตะกรุดโสฬสมงคลอันโด่งดังทั่วประเทศ) วัดสะพานสูง จังหวัดนนทบุรี เสกที่กุฏิท่านอันมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู เป็นประธานในการจัดสร้างเหรียญทองคำ และเหรียญเนื้ออื่นๆ

หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู อุบลราชธานี ผู้เสกเครื่องรางของขลังอันโด่งดัง เมตตาเสกเดี่ยวให้เป็นพิเศษทั้งตะกรุดและเหรียญรวมทั้ง องค์บูชาสมเด็จพระนเรศวรชนะศึกรุ่นผู้ชนะที่หนึ่ง ๕ นิ้ว และ ๙ นิ้ว ทุกอิริยาบททุกๆเนื้อโลหะ

หลวงปู่อ่อง ฐิตธมฺโม วัดสิงหาญ (พระครูสถิต ธมฺมงคล) เจ้าของสมเด็จเหล็กไหลกายสิทธิ์พันคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังฮือฮาเลื่องลือที่สุดในเวลานี้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเสกเดี่ยวเหรียญและตะกรุดพระนเรศวรชนะศึกรุ่นผู้ชนะที่หนึ่งให้เป็นพิเศษ

ส่วนชนวนและแผ่นพระยันต์ที่ใช้เป็นแผ่นชนวนที่นำไปหลอมรีดเป็นแผ่นแล้วนำมาตีปั้มเป็นเหรียญยันต์พระนเรศวรชนะศึกรุ่นผู้ชนะที่หนึ่งมีดังนี้

แผ่นยันต์โสฬสมหามงคลที่ใช้หล่อพระพุทธรูป ๑๐๘

แผ่นยันต์โสฬสมงคลตำรับหลวงปู่เอี่ยม วัดสพานสูง ๑๐๘

แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิราชาธิราช ๑๐๘

แผ่นยันต์ค่าควรเมือง ๑๐๘

แผ่นยันต์มหาวิเศษ ๑๐๘

แผ่นยันต์พะเนียงแตก ๑๐๘

แผ่นยันต์พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๐๘

แผ่นยันต์พระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ ๑๐๘

แผ่นยันต์ครอบจักรวาล ๑๐๘

แผ่นยันต์นวโลกุตรธรรม ๑๐๘

แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิ์โชคลาภ ๑๐๘

หลังจากที่เปิดให้ทำบุญบูชาทั้งเหรียญและตะกรุดพระนเรศวรชนะศึก รุ่นผู้ชนะที่ 1 ไปได้สักระยะหนึ่งมีประสบการณ์ด้านคงกระพันชาตรี

มีเด็กนักเรียนเขม่นกัน และเกิดตีกันขึ้นในวัด เด็กคนหนึ่งใช้ดาบฟันที่คอเด็กอีกคนหนึ่งที่แขวนเหรียญพระนเรศวรอยู่อย่างแรงมีดดาบคมฟันไม่ระคายผิวหนังเลย ให้ถามนักข่าวช่อง 3 ที่มาทำข่าวดูได้ นักข่าวท่านนี้ยังได้มาบูชาเหรียญและตะกรุดไปด้วยหลายดอกและหลายเหรียญ เป็นเงินเก้าพันเก้าร้อยบาท และได้มีเด็กนักเรียนช่างกลแถวปทุมธานีได้อาราธนาไช้แขวนเจอคู่อริเอาปืนยิงมาแต่ไม่เป็นไร

ส่วนเรื่องแคล้วคลาด ข้าราชการในจังหวัดนนทบุรีท่านหนึ่งขับรถพาครอบครัวไปต่างจังหวัดประสพอุบัติเหตุรถเกิดชนกันกับรถกระบะอีกคันหนึ่งอย่างแรง รถพังยับเยินทั้งสองคันดูสภาพรถแล้วไม่น่ารอด แต่ท่านและครอบครัวไม่เป็นอะไรเลย ซ้ำยังมีอารมณ์ดีถ่ายรูปสภาพรถที่พังยับมาให้ดูด้วย

เรื่องทำมาหากินสตรีท่านหนึ่งเปิดร้านเสริมสวยบูชาเหรียญพระนเรศวรชนะศึกเนื้อทองจิวเวรี่กลับไป ได้มีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้าร้านเป็นจำนวนมาก

และนายโสภณมีอาชีพขับรถตู้รับจ้างทั่วไปบูชาเหรียญและตะกรุดรวมทั้งรูปหล่อองค์บูชาสมเด็จพระนเรศวรไป มีคนว่าจ้างรถตู้ที่มีอยู่สองคันอยู่ประจำแทบไม่ได้พักเลย และแกยังมีโชคลาภถูกล็อตเตอรี่รัฐบาลเลขท้าย 66 อีกยี่สิบกว่าใบ รวมทั้งหวยใต้ดินด้วยทั้งบนและล่าง

ด้านเมตตาข้าราชการผู้หนึ่งเจ้านายมักไม่ชอบขี้หน้าพอมาบูชาเหรียญไปใช้กลับได้เลื่อนขั้นเงินเดือนจากเจ้านาย

ส่วนวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญและตะกรุดพระนเรศวรชนะศึกรุ่นผู้ชนะที่ 1 เพื่อจะนำเงินสร้างโรงอุโบสถวัดป่าบ้านแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่พระอาจารย์แว่นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกับลูกศิษย์ และหาเงินสมทบทุนแบ่งไปร่วมสร้างองค์พระเจดีย์วัดภูจำปา ของหลวงปู่จอมนาคเสโณ และสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ วัดแม่แพง ที่จังหวัดเชียงราย

เชิญร่วมบูชาและทำบุญเหรียญและตะกรุดพระนเรศวรชนะศึกไว้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองสักเหรียญ หรือตะกรุดสักหนึ่งดอกก่อนที่ของจะหมด สร้างครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีสร้างเสริมและสร้างเพิ่มอีก เพราะแม่พิมพ์บล็อกได้ทำลายไปแล้วโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต่อหน้านักข่าว

เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก(ปราบหงสา) รุ่นผู้ชนะที่ 1
อธิษฐานจิตโดย

1. พระมหาเถราจารย์สี่แผ่นดิน หลวงปู่วาส สีลเตโช อายุ 98 ปีวัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
2. หลวงปู่จอม นาคเสโน อายุ 95 ปี วัดภูจำปา จ.อำนาจเจริญ
3. หลวงปู่เสนาะ (พระครูสุนทรธรรมประยุต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี อายุ 95 ปี จ.ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินสร้างพระอุโบสถวัดป่าบ้านแดง จ.อุบลราชธานี สร้างพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ วัดภูจำปา จ.อำนาจเจริญ และสร้างเจดีย์ วัดแม่แพง จ.เชียงราย

จำนวนจัดสร้าง

1. เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก เนื้อทองแดง สร้าง 6,000 เหรียญ
2. เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก เนื้อนวโลหะ สร้าง 500 เหรียญ
3. เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก เนื้อเงิน สร้าง 50 เหรียญ
4. เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก เนื้ออัลปาก้า สร้าง 200 เหรียญ
5. เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก เนื้อทองจิวเวลรี่ สร้าง 200 เหรียญ

เหรียญทองแดงได้แบ่งแจกเฉพาะทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ 700 เหรียญ อาทิ กองกำลังบูรพา ผ่าน พ.อ. ชาลี ไกรอาบ 100 เหรียญ พลโท อุชุกร สาครนาวิน ก.อ.ร.ม.น. 100 เหรียญ และที่อื่นๆอีก 500 เหรียญ

เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก รุ่น ผู้ชนะที่ 1 เนื้อนวโลหะ ปลุกเสกโดยหลวงปู่วาส หลวงปู่จอม และหลวงปู่เสนาะ ใช้แทนตะกรุดพระนเรศวรชนะศึกได้เลย เนื่องจากเป็นยันต์แบบเดียวกันกับตะกรุด เหมาะสำหรับท่านที่ชอบคล้องเหรียญมากกว่าตะกรุด ตำรับพระมหากัจจายนะเถระ ชนวนมวลสารใส่ทุกเนื้อ เป็นรุ่นแรก รุ่นผู้ชนะที่ 1 มีประสบการณ์แล้วมากมาย อย่าว่าแต่ศึกมนุษย์... แม้แต่ศึกเทวดาก็อย่าได้กลัวเลย!!

พิเศษ !!!!! องค์นี้มีจารโดยพระอาจารย์แว่น แห่งวัดสะพานสูง

คัดสวยทุกองค์ครับ

ขนาดเหรียญ กว้าง 3.0 ซม. ยาว 3.0 ซม. มีใบคาถามาให้ด้วยครับ

ขณะนี้เหลือชุดสุดท้ายแล้ว!!!!!!..... รีบเช่านะครับเดี๋ยวหมดแล้วจะหาไม่ได้จะเสียดาย

บูชาพร้อมกล่องจากวัด

*** รับประกันความแท้ 100 % ***

*** บูชา    0.- บริการส่ง 60.- ทั่วประเทศ***

*** มีจำนวนจำกัดรีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***