สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน บางคลาน พิมพ์ 15 นับแบงก์ รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา เนื้อทองเหลือง ปี 55

รายการนี้ลูกค้าบูชาแล้วครับ
SOLD OUT
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน บางคลาน พิมพ์ 15 นับแบงก์ รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา เนื้อทองเหลือง วัดบางคลานสร้างเอง ปี 2555 เกจิดังทั่วประเทศร่วมปลุกเสก จัดสร้าง 19,999 องค์ ใต้ฐาน ตอกโค้ด
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
  • รหัสสินค้า : 005591

รายละเอียดสินค้า รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน บางคลาน พิมพ์ 15 นับแบงก์ รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา เนื้อทองเหลือง ปี 55

 
 
วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ รุ่น ๕๕ มหาบารมี ๘๕ พรรษา ( วัดสร้างเอง ) 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติอนุสรณ์ ๒๐๐ ปีหลวงพ่อเงิน
 
พิธีเททองนำฤกษ์ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๙ น. 
พระเดชพระคุณพระพรหมวิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
รายนามพระเกจิอาจารย์ดังที่นั่งปลุกเสก ๘ ทิศ อธิษฐานจิตเพิ่มความเข้มขลัง แห่งวัตถุมงคล
 
๑ พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
๒ พระราชพุฒิเมธี ( สมชาย ) วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร
๓ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์) วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
๔ พระมงคลสุธี ( แขก ) วัดสุนทรประดิษฐ์ พิษณุโลก
๕ พระครูสุวิธานศาสนกิจ (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตมหาธาตุฯ พิษณุโลก
๖ พระครูโพธิธรรมมานุรักษ์ ( นา ) วัดไผ่ท่าโพธิ์ใต้ พิจิตร
๗ หลวงพ่อพยนต์ ฐิตสาโร วัดหร่ายหนองหมี พิจิตร
๘ พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ( สฤษดิ์) วัดหิรัญญาราม ( บางคลาน ) พิจิตร
 
รายนามพระเกจิอาจารย์ ผู้ทรงศีลคุณและวิทยาคมเข้มขลัง นั่งปรกปลุกเสกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ รุ่น ๕๕ มหาบารมี ๘๕ พรรษา ณ. อุโบสถวัดหิรัญญาราม ( วังตะโก - บางคลาน ) วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๕ เริ่ม ๑๕.๑๙ น. - ๑๗.๔๙ น.
 
พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธาน จุดเทียนชัยพระฤกษ์
 
๑ พระพรหมวิชรญาน วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
๒ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
๓ พระธรรมภาวนาวิกรม ( ธงชัย ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
๔ พระเทพรัตนกร ( แวว ) วัดพนันเชิง พระนครศรีอยุธยา
๕ พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์) วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์
๖ พระเทพปริยัติเมธี ( สฤษดิ์ ) วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
๗ พระราชประสิทธิวิมล (ประจวบ) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๘ พระสุขวโรทัย (จง) วัดสังฆาราม สุโขทัย
๙ พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู ) วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา
๑๐ พระครูวิสุทธิกิตติญาน ( คีย์ ) วัดศรีลำยอง สุรินทร์
 
รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ ๒ เริ่มเวลา ๑๕.๕๙ น. - ๑๖.๔๙ น.
 
๑ พระสมุทรวชิรโสภณ ( โสภณ ) วัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม
๒ พระราชวิริยาลังการ ( แย้ม ) วัดไร่ขิง นครปฐม
๓ พระพิมลภาวนาพิธาน วัดวัดโสธรวรวิการ ฉะเชิงเทรา
๔ พระโสภณพัตนากร ( จรัญ ) วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
๕ พระครูสุวิธานศาสนกิจ (ไพรินทร์ ) วัดพระศรีรัตมหาธาตุฯ พิษณุโลก
๖ พระครูสุนทรธรรมวินิจ ( รวย ) วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
๗ พระครูวิมลสมณะวัตร( เพี้ยน ) วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
๘ พระครูธรรมสรคุณ ( เขียน ) วัดกระทิง จันทบุรี
๙ พระครูโสภณพัฒนาภิรมณ์ วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
๑๐ พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย
 
รายนามพระเกจิอาจารย์นั่งปรก ชุดที่ ๓ เริ่มเวลา ๑๖.๕๙ น. - ๑๗.๔๙ น.
 
๑พระครูอุปกิจสารคุณ( เสน่ห์ ) วัดพันสี อุทัยธานี
๒หลวงพ่อพยนต์ ฐิตสาโร วัดหร่ายหนองหมี พิจิตร
๓พระวิจิตรพัฒโนดม ( สาย ) วัดท่าไม้แดง ตาก
๔พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด ) วัดเขาแก้ว นครสวรรค์
๕พระพิพิธรรมมาทร (หวั่น ) วัดคลองคูณ พิจิตร
๖พระครูสิริสีลสังวร ( ครูบาน้อย ) วัดศรีดอนมลู เชียงใหม่
๗พระครูสมบูรณ์จริยิธรรม ( แม้น ) วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา
๘พระครูวิรุฬห์ธรรมภิรัต ( สมบุญ ) วัดทะนง พิจิตร
๙ พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ ( สฤษดิ์) วัดหิรัญญาราม ( บางคลาน ) พิจิตร
๑๐ หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรม นครสวรรค์
 
รายนามพระเกจิอาจารย์ดัง ลงแผ่นจานอักระยันต์เพิ่มความเข้มขลัง
 
๑พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน ) วัดกระทิง เทพเจ้าแห่งเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
๒พระวิจิตรพัฌโนดม( หลวงพ่อสาย ) วัดท่าไม้แดง เจ้าของยันต์เรียกทรัพย์ ตาก
๓พระครูวิสุทธิกิตติญาน (หลวงพ่อคีย์) วัดศรีลำยอง เทพเจ้าแห่งภาคอีสาน สุรินทร์
๔พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย

ปัจจุบันพระรุ่นนี้หายากมากๆ เพราะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์จึงเป็นที่นิยมคนตามเก็บหมด

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน บางคลาน พิมพ์ 15 นับแบงก์ รุ่น 55 มหาบารมี 85 พรรษา เนื้อทองเหลือง วัดบางคลานสร้างเอง ออกปี 2555 เกจิดังทั่วประเทศร่วมปลุกเสก พระดีมีประสบการณ์แล้ว

พิมพ์ 15 นับแบงก์ เนื้อทองเหลืองนี้ จัดสร้าง 19,999 องค์

ใต้ฐานอุดกริ่ง ตอกโค้ด ๑๕/๘๕/๕๕ ในวงกลม และยันต์อีก 1 ตัว

องค์นี้สวยครับ ที่เห็นดำๆ เป็นคราบจากการเก็บในกล่อง เช็ดออกได้ครับ

ในอนาคตพระรุ่นนี้จะต้องแพงและหายากแน่นอน เนื่องจากทางวัดบางคลานตัดสินใจว่าวัตถุมงคลรุ่นปี 55 มหาบารมี 85 พรรษาบางส่วน จะเก็บเข้ากรุพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงิน (พุทธโชติ) ที่จะจัดตั้งขึ้น ณ ศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อที่ภายหน้าทางวัดต้องการสร้างสาธารณประโยชน์อื่นใด ก็สามารถเปิดกรุออกมาให้สาธุชนได้บูชาโดยเน้น พิมพ์ 15 นับแบงก์ เนื้อ อัลปาก้ากับเนื้อทองเหลือง เป็นหลัก

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ทุกรุ่น แม้ว่าจะเป็นพระสร้างใหม่...วัดไหนก็ตาม...ล้วนเอกอุด้วยประสบการณ์ ดีทางด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง เมตตามหานิยม โชคลาภ และค้าขายดีมาก ผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเงินต่างประจักกันทั่วหน้า

ขนาดองค์พระ สูง 2.5 ซม. ฐานกว้าง 1.8 ซม.

บูชาพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะครับ

*** รับประกันความแท้ 100% ***
*** บูชา     0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีจำนวนจำกัด รีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***