สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

เหรียญหลวงพ่อทวด มิ่งมงคล เนื้อทองแดงรมดำ ที่ระลึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ

รายการนี้ลูกค้าบูชาแล้วครับ
SOLD OUT
เหรียญหลวงพ่อทวด มิ่งมงคลเนื้อทองแดงรมดำ ที่ระลึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ หลังสัญลักษณ์พระนามย่อ เพื่อสร้างอุโบสถ 100 ปี และพระเจดีย์พุทธบารมีมหามงคล น้อมถวาย
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 006067

รายละเอียดสินค้า เหรียญหลวงพ่อทวด มิ่งมงคล เนื้อทองแดงรมดำ ที่ระลึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556 นี้ นับเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมสร้างคุณความดีถวายเป็นพระกุศลในวโรกาสนี้

ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ คณะกรรมการโครงการนำโดย นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้ดำเนินโครงการสร้างอุโบสถ 100 ปี ขณะนี้ดำเนินการสร้างไปแล้ว 80% และสร้างพระเจดีย์พุทธบารมีมหามงคล น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พระชันษา ประดิษฐาน ณ วัดเหล่าน้อย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ขึ้นโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นองค์ประธานโครงการ

พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประธานที่ปรึกษาโครงการ และพระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา, พล.อ.อ.ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง และ พล.ร.อ.วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

ในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมทำบุญเพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น "มิ่งมงคล ญ.สส. 100 ปี" ขึ้น โดยได้รับประทานตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญ.สส. พร้อมด้วยชนวนมวลสาร จากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อนำมาประดับที่วัตถุมงคล วัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับมหาชนวนมวลสารจากพระเกจิดังทั่วประเทศกว่า 100 รูป และได้ประกอบพิธีเททองนำฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริจาคทรัพย์สร้างอุโบสถและพระเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก

โดยจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกในวาระสุดท้ายวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส. และเหรียญหลวงพ่อทวด

จัดสร้างเพื่อประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระสังฆราช ในวโรกาสพระชนมายุครบ 100 พระชันษา

งานพิธีเททองนำฤกษ์พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส. ประกอบพิธีมหามงคลนี้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตน์ เป็นองค์ประทานเททอง นั่งอธิษฐานจิต และพระเทพสารเวทีเป็นประธานปิดพิธีนำฤกษ์ ร่วมด้วยพระเกจิอาจารย์ มากกว่า 100 รูป นับเป็นสิริมหามงคลยิ่ง แด่พระกริ่งมิ่งมงคล ญ.สส.

วัตถุประสงค์ : สร้างอุโบสถ 100 ปี และพระเจดีย์พุทธบารมีมหามงคล ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดเหล่าน้อย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

องค์ประธานโครงการ : เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

องค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ : พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

พิธีพุทธาภิเษกวาระสุดท้าย : วันที่ 19 สิงหาคม 2556 

เหรียญหลวงพ่อทวด มิ่งมงคล เนื้อทองแดงรมดำ ที่ระลึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ หลังสัญลักษณ์พระนามย่อ เพื่อสร้างอุโบสถ 100 ปี และพระเจดีย์พุทธบารมีมหามงคล น้อมถวายเป็นพระกุศล และประกาศเกียรติคุณ แด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานโครงการ

ขนาดเหรียญ สูง 3.5 ซม. กว้าง 3.0 ซม.

บูชาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัด

*** รับประกันความแท้ 100 % ***
*** บูชา         0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีเพียง 1 เหรียญ รีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***