สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

พิมพ์เล็ก พระกำลังแผ่นดิน เนื้อผง โอกาสในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปี 39 สุดยอดมงคล

รายการนี้ลูกค้าเช่าแล้วครับ
SOLD OUT
พระกำลังแผ่นดินองค์นี้ เป็นพระกำลังแผ่นดินที่สร้างออกมารุ่นหลัง แต่ถือได้ว่ามีคุณค่าเกือบเหมือนรุ่นแรก เนื้อผงสีดำสวย วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ในหลวงครองสิริราช
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ในหลวง เชื้อพระวงค์
  • รหัสสินค้า : 007970

รายละเอียดสินค้า พิมพ์เล็ก พระกำลังแผ่นดิน เนื้อผง โอกาสในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปี 39 สุดยอดมงคล

 

พระกำลังแผ่นดิน เนื้อผง สร้างขึ้นในโอกาสในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปี 2539 มวลสารศักดิ์สิทธิ์ มหามงคลแห่งแผ่นดิน

ได้รับอนุญาติให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ประดิษฐานด้านหลังองค์พระ
 
วัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่สมทบทุนฃื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2539 เวลา 15.19 น.โดยพระภาวนาจารย์ 109 รูปเป็นการรวบรวมเกจิอาจารย์สมัย ปี 2540 เกือบทั้งหมดเช่น หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม นั่งปรกในวัดพระแก้ว และนอกวัดยังมีพระสงฆ์นั่งเจริญขัยคาถาอีกเป็น 1,000 องค์รอบอุโบสถวัดพระแก้ว
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองนำฤกษ์
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2539 เวลา 15.19 น. 
 
อธิษฐานจิตนำโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระเถระ พระเกจิคณาจารย์รวม 109 รูป (มีทั้งพระป่ากรรมฐานและเกจิดังยุคนั้นมากมาย) และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารอบพระอุโบสถอีกกว่า 1,000 รูป 
 
รายนามพระเถระ-พระเกจิ ที่มีชื่่อเสียง มีดังต่อไปนี้ 
 
-พระวิสุทธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อพลอย) วัดเทพธิดาราม กทม. 
-พระวิสุทธาธิบดี (หลวงพ่อวีระ) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. 
-พระเทพศีลวิสุทธิ์ (หลวงพ่อบุญเลิศ) วัดอรุณราชวราราม กทม. 
-พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
-พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่ออุบล) วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. 
-พระราชสุวัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อผัน) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
-พระราชพิพัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อพลายงาม) วัดราชสิทธาราม กทม.
-พระราชอุดมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
-พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
-พระวิสุทธาจารคุณ (หลวงพ่อเกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
-พระวิมลธรรมญาณเถระ (หลวงพ่อทองบัว) วัดโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่
-พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อจารุ) วัดเวฬุราชิณ กทม.
-พระมงคลชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อสำราญ) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
-พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์) วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม
-พระโสภณพัฒโนดม (หลวงพ่อเจริญ) วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
-พระชินวงศ์พิพัฒน์ (หลวงพ่อระเบียบ) วัดชิโนรส กทม.
-พระวิโรจนญาณวงศ์ (หลวงพ่อโรจน์) วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
-พระโสภณธรรมวงศ์ (หลวงพ่อทองสืบ) วัดอินทรวิหาร กทม.
-พระปกิตพุทธศาสน์ (หลวงพ่อสุชาติ) วัดบวรนิเวศ กทม.
-พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
-พระครูอินทคณานุสิชฌน์ (หลวงปู่เจ๊ก) วัดระนาม จ.สิงห์บุรี
-พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (ครูบาหน่อย) วัดบ้านปง จ.เชียงใหม่
-พระครูกาญจนโนปมคุณ (หลวงพ่อลำไย) วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
-พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
-พระครูสุนทรจริยาวัตร (หลวงพ่อม่วง) วัดยางงาม จ.ราชบุรี
-พระครูฐาปนกิจสุนทร (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม
-พระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
-พระครูปรีชาวุฒิคณ (หลวงพ่อฮวด) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
-พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
-พระครูภาวนาวิกรม (หลวงพ่อทองเหมาะ) วัดปราสาททอง จ.สุพรรณบุรี
-พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) วัดหนองบัวทอง จ.สุพรรณบุรี 
-พระครูนิยุตธรรมสุนทร (หลวงพ่อยิด) วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
-พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (หลวงพ่อเชิญ) วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
-พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบเจา จ.พระนครศรีอยุธยา
-พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพ่อมี) วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
-พระครูวิหารกิจจานุยุต (หลวงพ่ออุไร) วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา
-พระครูพิศาลพรหมจรร (หลวงพ่อสวัสดิ์) สำนักสงฆ์กรรมฐานเม้าสุขา จ.ชลบุรี
-พระครูวิมลสีลาภรณ์ (หลวงพ่อพูลทรัพย์) วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
-พระครูธรรมจักรชโยดม (หลวงพ่อผล) วัดดักคะนน จ.ชัยนาท
-พระครูนิมมานการโสภณ (ครูบาสร้อย) วัดมงคลคีรีเขต จ.ตาก
-พระครูประดิษฐ์วรคุณ (หลวงพ่อจวง) วัดเสนานฤมิตร จ.สระบุรี
-พระครูจันทรคุณวัฒน์ (หลวงพ่ออำพา) วัดน้ำวน จ.ปทุมธานี
-พระครูโสภณธณรมสาคร (หลวงพ่ออาบ) วัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
-พระครูกัลยาณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อณรงค์) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
-พระครูวิจิตรนวการ (หลวงพ่อทองปลิว) วัดโคนอน กทม.
-พระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์) วัดศรีนวลธรรมวิมล กทม.
-พระครูวรพรตสิทธิพงษ์ (หลวงพ่อสุกิจ) วัดวรจรรยาวาส กทม.
-พระอธิการหลิว ปุณณฺโก (หลวงพ่อหลิว) วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม
-พระวชิรราชมานิต (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม.
-พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไสว) วัดปรีดาราม
-พระครูปุริมานุรักษ์ (หลวงพ่อพูล) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 
-พระครูวรเวทนิวิธ (หลวงพ่อสนิท) วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
 
จำนวนจัดสร้าง แบ่งเป็น
1. เนื้อโลหะชุดกรรมการสร้าง 1,500 ชุด (1 ชุด มีพระทองคำ 1 องค์เงิน 1 องค์ นวโลหะ 1 องค์ และพระผง 2 องค์) บริจาคทำบุญชุดละ 15,000 บาท (สมัยนั้น) 
2. พระกำลังแผ่นดิน เนื้อเงิน สร้าง 2,539 ชุด บริจาคทำบุญองค์ละ 1,000 บาท (สมัยนั้น)
3. พระกำลังแผ่นดินเนื้อนวโลหะสร้าง 2,539 องค์ บริจาคทำบุญองค์ละ 500 บาท (สมัยนั้น)
4. พระกำลังแผ่นดินเนื้อผง สร้างรวมทั้งสิ้น 1,000,000 องค์ มีทั้งพิมพ์ใหญ่-เล็กแบ่งเป็นเนื้อผงกรรมการ (ใส่กรอบไมครอน) บริจาคทำบุญองค์ละ 300 บาท (สมัยนั้น
5. พระกำลังแผ่นดินเนื้อผง บริจาคทำบุญองค์ละ 100 บาท (สมัยนั้น)
 
พระชุดนี้ออกแบบคล้ายพิมพ์จิตรลดาดั้งเดิมและได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ครองราช 50 ปี (กาญจนาภิเษก) ประดิษฐานด้านหลังองค์พระอย่างเป็นทางการ 
 
วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ภาษีเจริญ กทม. และช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนและเพื่อสาธารณะกุศลต่างๆ
 
พระกำลังแผ่นดิน พิมพ์เล็ก องค์นี้ เป็นพระกำลังแผ่นดินที่สร้างออกมารุ่นหลัง แต่ถือได้ว่ามีคุณค่าเกือบเหมือนรุ่นแรก เนื้อผงสีดำสวย จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 วัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่สมทบทุนฃื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

พระมีขนาด กว้าง 2.1 ซม. สูง 2.5 ซม. กระทัดรัดน่ามีไว้บูชาครับ 

พระกำลังแผ่นดิน องค์นี้ ดูรายละเอียดทั่วๆไปแล้วสวยมากครับ พิมพ์สวยมีความคมชัดลึก เหมาะสำหรับเก็บไว้บูชาหรือให้เป็นของขวัญก็ดี น่าเก็บมากครับ คุ้มค่าจริงๆ เจตนาสร้างก็ดี พิธีก็ดี ยิ่งเป็นโครงการหลวงยิ่งน่าบูชาใหญ่

พระกำลังแผ่นดิน นี้คัดสวยทุกองค์ พิมพ์คมชัดครับ

หมายเหตุ : พระรุ่นนี้เนื้อสีดำแต่มักจะมีคราบสีขาวอยู่ทั่วไปเนื่องจากมาจากมวลสาร

บูชาพร้อมกล่องเดิมจากวัด

*** รับประกันความแท้ 100% ***
*** บูชา     
0.- บริการส่ง   60.- ทั่วประเทศ ***

*** มีจำนวนจำกัด รีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***