สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

เหรียญ ร. 10 ทรงผนวช เนื้อดีบุกผสมตะกั่ว ขนาด 7 เซนติเมตร มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจัดสร้าง องค์ 8

SOLD OUT
เหรียญ ร. 10 ทรงผนวช เนื้อดีบุกผสมตะกั่ว ขนาด 7 เซนติเมตร มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจัดสร้าง ขนาด 7 ซ.ม. ไม่มีโค้ด สวยมาก รีบมีไว้ก่อนราคาจะแพงมากไปกว่านี้้
  • หมวดหมู่ : ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ยอดนิยม
  • รหัสสินค้า : 008603

รายละเอียดสินค้า เหรียญ ร. 10 ทรงผนวช เนื้อดีบุกผสมตะกั่ว ขนาด 7 เซนติเมตร มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจัดสร้าง องค์ 8

 
 
 
พระราชพิธีทรงผนวช ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ (รัชกาลที่ 10) ปี 2521
 
ทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชศรัทธาออกนวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้จัดการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า "วชิราลงฺกรโณ" และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 
เหรียญบาตรน้ำมนต์ สมเด็จพระบรมทรงผนวช (วชิราลงกรโณ ภิกขุ วชิรูปมจิตฺโต สิยา) วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2521 เนื้อดีบุกผสมตะกั่ว ปลุกเสก 3 วาระ มหาพิธียิ่งใหญ่ ปลุกเสก 7 วัน 7 คืน
 
ขนาดเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร
 
เหรียญรุ่นนี้ ถือว่าเป็นเหรียญพิธียิ่งใหญ่ระดับประเทศ ผ่านการปลุกเสก 3 ครั้ง ดังนี้
 
ครั้งที่ 1 :
ปลุกเสกเดี่ยว โดย หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล และ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ใน ปี 2517
 
ครั้งที่ 2 :
เหรียญนี้ได้เข้าร่วมปลุกเสกกับ พระสมเด็จทรงจิตรลดา นางพญา (หลังอุณาโลม ) และ ( หลัง สก.) ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร ใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2519 เป็น เวลา 7 วัน 7 คืน เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสก มีดังนี้
วันจันทร์ 5 กรกฎาคม 2519 เวลา 17.00 น.
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
- พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดฉิมพลี
- หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
- หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา
- พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
- พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย
- หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ 10 รูป
- สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม
- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
- สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ
- พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ
- พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม
- พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดพิชัยญาติการาม
- พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ
- พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม
- พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์
- พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม
วันอังคาร 6 กรกฎาคม 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
- พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
- หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
- หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม ร้อยเอ็ด
- พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี
- พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
วันพุธ 7 กรกฎาคม 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
- พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
- หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
- หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์
- หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด
- หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ ชัยภูมิ
- หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี
- หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
- หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
- หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด
- หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
- พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
- หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
- หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชล นครศรีธรรมราช
- หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย
- พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย
วันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
- หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
- หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ
- หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ อุบลฯ
- พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี
- หลวงพ่อจันทร์(อายุ 102 ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี
วันเสาร์ 10 กรกฎาคม 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
- สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
- หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
- หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
- หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
- หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2519
พระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
ตอนกลางวัน (เวลา 13.00 - 1600 น.) หลวงปู่ธูป วัดสุทรธรรมทาน(วัดแค) กทม. นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว 4 ชั่วโมงเต็ม
ตอนค่ำ
- สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
- พระสังวรวิมลเถระ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม.
- หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ ธนบุรี
- หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม.
- พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กท
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมและสุหร่าย สมเด็จนางพญา ส.ก.และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรฯ
รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา 10 รูป
- สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผติการาม
- พระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส
- พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ
- พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ
- พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์
- พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ
- พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาทสุนทริการาม
- พระเทพวราภรณ์ วัดบุรณศิริมาตยาราม
- พระเทพปัญญากวี วัดราชาธิวาส
- พระเทพกวี วัดบวรฯ
 
ครั้งที่ 3 :
 
ปลุกเสกพร้อมสมเด็จนางพญา ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ.2522
รายนามพระอาจารย์ที่อาราธนามานั่งบริกรรมภาวนา
- พระเทพวราลังการ (ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ เลย
- พระราชสังวราภิมณท์ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
- พระราชธรรมวิจารย๋ (หลวงปู่ธูป) วันสุนทรธรรมทาน
- พระราชสังสรวิสุทธิ์ (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม
- พระภาวนาวิมลเถร (สิริ) วัดชนะสงครม
- พระวิสุทธิสารเถร (ถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
- พระรัตนากรวิสทุธิ์ (หลวงปู่ดุลย์) วัดศรีบูรพาราม สุรินทร์
- พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา) วัดหนองป่าพง
- พระณาญโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม
- พระชินวงศาจารย์ (พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
- พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์ ) วัดโพธินิมิตร ธนบุรี
- พระอุดมวิสุทธิเถร (อาจารย์วัน) วัดถ้าอภัยดำรง สกลนคร
- พระสุนทรธรรมภาณี (หลวงพ่อเเพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
- พระครูเกษมธรรมานันท์ (เเช่ม) วัดดอนยายหอม
- พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร
- พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
- พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว ปัตตานี
- พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
- พระครูสังวรธรรมมานุวัตร (หลวงพ่อพล) วัดหนองคณที สระบุรี
- พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพชณ์ นครปฐม
- พระมหาวีระ (ฤษีลิงดำ ) วัดจันทาราม อุทัยธานี
- พระอาจารย์สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด
- พระอาจารย์เหรียญ มหาปุญโญ วัดมหาสมณกิจภาวนา
- พระอาจารย์พัฒน์ สุขกาโม วัดทับซ้าน สกลนคร
- พระอาจารย์เเบน ธนากโร วัดธรรมเดจีย์ สกลนคร
- พระอาจารย์จวน กุลเชฐโร วัดเจติยาคิรี สกลนคร
- พระอาจารย์ฟัก สนติธมโม วัดเขาสามผาน จันทบุรี
- พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดไตรวิเวก สุรินทร์
- พระครูปลัดไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนาราม พะเยาว์
 
เหรียญ ร. 10 ทรงผนวช เนื้อดีบุกผสมตะกั่ว ขนาด 7 เซนติเมตร มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจัดสร้าง สุดยอดพิธี สุดยอดเกจิดังทั่วประเทศ
 
ขนาด 7 ซ.ม. ไม่มีโค้ด สวยมาก รีบมีไว้ก่อนราคาจะแพงมากไปกว่านี้้
 
เป็นเหรียญหายากสวย ๆ แบบนี้ 
 
สภาพดีมาก UNC
 
จำนวนที่ให้บูชา 1 เหรียญ
 
*** รับประกันความแท้ 100% ***

*** บูชา    0.- บริการส่ง  90.- ทั่วประเทศ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***

*** สิริถาวร 081-6281999 ***