สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ปี 2543

SOLD OUT
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ปี 2543 ที่ให้เช่าบูชาเป็นธนบัติชนิด 50 บาทพร้อมแพ็คเกจสวยหรูเดิม ๆ
  • หมวดหมู่ : ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ยอดนิยม
  • รหัสสินค้า : 009337

รายละเอียดสินค้า ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ปี 2543

 
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ปี 2543
 
ปี 2543 เป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งเนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ 50 ปีแห่งวันราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 และยังเป็นอภิลักขิตสมัยครบ 50 ปีแห่งวันบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ในโอกาสสำคัญยิ่งแห่งการครบรอบ 50 ปีของทั้ง 2 พระราชพิธีดังกล่าวนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกใช้ธนบัตรที่ระลึกจำนวน 2 ชนิดราคา คือชนิดราคา 500000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นธนบัตรที่มีราคาหน้าธนบัตรสูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีธนบัตรออกใช้มาเมื่อปี 2445 จนกระทั่งถึงปัจจุบันปี 2559 นี้ และอีกชนิดราคาหนึ่งก็คือชนิดราคา 50 บาท
 
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ทั้งชนิดราคา 500000 บาท และ 50 บาทนี้ เปิดจ่ายแลกให้แก่ประชาชนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 
 
ธนบัตรที่ระลึกฯ ทั้งชนิดราคา 500000 บาท และ 50 บาท มีขนาดเท่ากันคือยาว 20.5 เซนติเมตร และกว้าง 12.6 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับธนบัตรที่ออกใช้ครั้งแรกของบ้านเราเมื่อปี 2445 และเป็นธนบัตรที่มีขนาดใหญ่กว่าธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนกันอยู่ทุกวันนี้
 
ธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดราคา 50 บาท พิมพ์ออกใช้จำนวน 999,999 ฉบับ พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหมวดเลขไทยและอักษรไทยกำกับในธนบัตรเหมือนกันหมดคือ ๙ ธ ตามด้วยหมายเลข 6 หลัก ตัวเลข 9 ที่ใช้ก็เพื่อให้มีความหมายถึงรัชกาลที่ 9 ส่วนที่เลือกใช้ตัวอักษร ธ หรือ ธะ นั้นก็เพื่อให้มีความหมายถึง พระมหากษัตริย์ และหมวดเลขอารบิกและอักษรโรมันได้ใช้ 9 R ที่เลือกใช้ตัวอักษร R ก็พิจารณาจากคำในภาษาลาตินว่า Rex และ Regina ในความหมายถึง พระมหากษัตริย์และพระราชินี สำหรับลายมือชื่อในธนบัตรคือ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ที่ให้เช่าบูชาเป็นธนบัติชนิด 50 บาทพร้อมแพ็คเกจสวยหรูเดิม ๆ 
 
เลขสวยๆ ๙ ท (R) ๘๘๕๖๐๗
 
จึงควรเก็บเพราะเป็นธนบัตรชนิดนี้เพราะผลิตนานมากแล้วเนื่องในวโรกาสพิเศษ และมีจำนวนจำกัด ในปัจจุบันนักสะสมหาเก็บกันมาก อนาคตราคาสูงมากแน่นอน
 
สภาพดีมาก UNC

ผลิตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

*** รับประกันความแท้ 100% ***

*** บูชา      0.- บริการส่ง  60.- ทั่วประเทศ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***

*** สิริถาวร 081-6281999 ***