สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

พระนางพญา รุ่นทูลเกล้า ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัดบวร สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2530 องค์ 19


฿1460.00
พระนางพญา รุ่นทูลเกล้า ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สิงหาคม 2530 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระรูปหล่อ-รูปเหมือน
  • รหัสสินค้า : 009780

รายละเอียดสินค้า พระนางพญา รุ่นทูลเกล้า ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัดบวร สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2530 องค์ 19

 
 
 
พระนางพญา ชื่อเป็นสิริมงคล ใครมีบุญวาสนาบูชาติดตัว เชื่อว่าบันดาลให้อุดมบารมีมั่งมีทรัพย์มหาศาล มีอภินิหาร แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี และเมตตามหานิยม 
 
พุทธคุณพระนางพญา เป็นพระเครื่องสร้างความเด่นด้านเมตตามหานิยม และคงกระพันชาตรี
 
วัตถุมงคลของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 หลายอย่างที่เข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับพระกริ่งปวเรศ ปี พ.ศ. 2530 นั้น ปัจจุบันได้รับความนิยมมากมายจากผู้ที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ อาทิเช่น 
 
พระพิมพ์นางพญาเนื้อโลหะและเนื้อผงรุ่นทูลเกล้า
พระผงไพรีพินาศหลัง ญ.ส.พิมพ์ใหญ่เล็ก พระผงไพรีพินาศหลังอักขระ
พระสมเด็จเนื้อผงหลัง ญ.ส.ส. ลายเซ็น
พระกริ่งปวเรศและพระชัยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2530
พระผงกลมรูปเหมือนหลัง ญ.ส.และพระผงไพรีพินาศหลัง ภปร.
 
วัตถุมงคลเหล่านี้จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเป็นที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สิงหาคม 2530 จัดสร้างโดยคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานจัดสร้าง และได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมพระกริ่งปวเรศรุ่น 2 ปี พ.ศ. 2530
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธีและนั่งปรกอธิษฐานจิต โดยมีพระอาจารย์ ผู้ทรงศีลาจริยวัตร ร่วมพิธี 36 รูป จากภาคต่างๆ นั่งปรกอธิษฐานจิต เนื้อหามวลสารที่สำคัญก็คือ มวลสารจิตรลดาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานมาให้พร้อมกันกับพระกริ่งปวเรศรุ่น 2
 
พุทธคุณมีครบทุกด้านแน่นอน ทั้งเมตตาบารมีและแคล้วคลาด
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต และได้อาราธนาพระภาวนาจารย์อีก 36 รูป จากภาคต่างๆ นั่งปรกอธิษฐานจิต มีรายนามดังต่อไปนี้
1. พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
2. หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร
3. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
4. พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
5. พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี
6. พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี
7. พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
8. พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
9. หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
10. พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
11. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
12. พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี
13. พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี
14. พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี
15. พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
16. พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
17. พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
18. พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
19. พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี
20. พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม
21. พระครูอาทรธรรมนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร
22. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
23. พระครูวิจิตรธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
24. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
25. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม
26. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม
27. พระปริยัติมุนี ( ชูศักดิ์ ) วัดหงส์รัตนาราม
28. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
29. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร
30. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี
31. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
32. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
33. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
34. หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
35. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
36. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
พระนางพญา รุ่นทูลเกล้า ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 12 สิงหาคม 2530 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต และได้อาราธนาพระภาวนาจารย์อีก 36 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต สวยและเป็นที่นิยมมาก เพราะสร้างออกมาเป็นแบบย้อนยุค พิธีก็ดี และยิ่งใหญ่ 

ตอกโค้ดที่ด้านหน้า

ขนาดขององค์พระ สูง 3.0  ซม. ฐานกว้าง 1.9 ซม.

บูชาพร้อมกล่องเดิมจากวัด คุ้มค่ามาก

*** รับประกันความแท้ 100 % ***
*** บูชาพร้อมกล่อง   1,460.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีจำนวนจำกัดรีบๆหน่อยนะครับ *** 

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***