สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

รูปหล่อพระพุทธชินราช ภปร. กองทัพภาคที่ 3 เนื้อนวโลหะ ในหลวงเสด็จทรงเททอง ปี 2517 สุดยอดพิธี


SOLD OUT
พระพุทธชินราช ลอยองค์ ใต้ฐานมีกริ่ง เนื้อนวโลหะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปี 2545 สวยน่าบูชามากประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยเกจิดังภาคเหนือและภาคกลางหลายรูป
  • หมวดหมู่ : พระพุทธชินราช-พระแก้วมรกต-หลวงพ่อโสธร
  • รหัสสินค้า : 010661

รายละเอียดสินค้า รูปหล่อพระพุทธชินราช ภปร. กองทัพภาคที่ 3 เนื้อนวโลหะ ในหลวงเสด็จทรงเททอง ปี 2517 สุดยอดพิธี

   ติดต่อ 

สิริถาวร พระเครื่อง 

โทร 081-6281999  

LINE : @prj5430q
 พระพุทธชินราช ภปร. กองทัพภาคที่ 3 ในหลวงเสด็จทรงเททอง ปี 2517
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ พล.ท.สำราญแพทยกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ จัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธชินราชภปร ขึ้นเป็นครั้งแรกและเสด็จพระราชดำเนิน พร้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเททองหล่อพระพุทธชินราชภปร ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวรารามฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2516 เวลา ๑๖.๔๙ น. โดยมี สมเด็จพระสังฆราช(ปุ่น) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์ และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งยุคนั้นจำนวน 45 รูป นั่งปรก
 
วัตถุมงคล พระพุทธชินราชภปร รุ่นแรก ประกอบด้วย
 
1. พระพุทธชินราชภปร.ขนาดบูชา 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว ลงรักปิดทอง ฐานหลัง ตรากองทัพภาคที่ ๓ จ.ส.อ.ดร.ทวี บูรณะเขต์ เป็นประติมากรช่างหล่อ
 
2. พระกริ่งพระพุทธชินราช ภปร เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ (เบอร์แกะสลัก) 
 
3. เหรียญพระพุทธชินราชหลังอักษรพระปรมาภิไธย ภปร (เหรียญอาร์ม) เนื้อทองคำ เนื้อเงินเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง
 
4. เหรียญในหลวงทรงพระผนวชหลังอักษรพระปรมาภิไธยภปร (เหรียญอาร์ม) เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง (เหรียญเนื้อทองคำเป็นเหรียญอาร์มพิมพ์เล็ก เหรียญเนื้อเงิน เป็นพิมพ์กลาง ส่วนเหรียญทองแดง และอัลปาก้า เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่)
 
5 .เหรียญพระพุทธชินราช ด้านหลังพระบรมรูป ในหลวงทรงพระผนวชเนื้อนวโลหะ(เบอร์แกะพิมพ์เล็ก) เป็น (เหรียญแจกกรรมการจัดสร้าง) 
 
และด้วยพระบารมีปกเกล้าของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(ภูมิพลอดุลยเดช หมายถึง ผู้ทรงกำลังอำนาจ ไม่มีอะไรเทียบในแผ่นดิน) พระผู้ทรงเป็นกำลังของแผ่นดิน พระผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่) จึงถือว่า เป็นมหามงคลแก่ผู้มีไว้สักการบูชาเป็นยิ่งนัก
 
พิธีพุทธาภิเษก 
 
ในพิธีนั้นนิมนต์พระเกจิดังๆมามากมาย เช่น หลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อเนื่อง หลวงพ่อนอ หลวงพ่อเทียม หลวงพ่อพริ้ง หลวงพ่อกี๋ เป็นต้น มวลสารชนวนที่มาหล่อพระมีจำนวนมากมาย ที่เป็นของพระเกจิดังๆ แถมที่ฐานพระกริ่งชินราช ยังมีอักษร ภปร. ที่ถือว่าเป็นมงคลแก่ผู้บูชา
 
วัตถุมงคลพระพุทธชินราช รุ่นนี้กองทัพภาคที่ ๓ จัดสร้างปีพ.ศ. 2517 เป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของวัดศรีรัตนมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จประกอบพิธีเททอง และมีพิธีพุทธาภิเษกอย่างยิ่งถึง 2 ครั้ง โดย
 
ครั้งที่ 1 วัดสุทัศนเทพวราราม 
 
ครั้งที่ 2 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระวิหารหลวงพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกในพิธีครั้งนั้นมีสร้างพระอีกหลายแบบเช่นเหรียญในหลวงทรงผนวช เหรียญพระพุทธชินราช เหรียญพระนเรศวรหลังพระเอกาทศรถ และ พระบูชา เป็นต้นโดยมี แม่ทัพภาคที่ ๓ สมัยนั้น พลโท สำราญ แพทยกุล เป็นประธานจัดสร้าง ได้ทำพิธีปลุกเสกในวิหารของหลวงพ่อชินราชเลย มีโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชและพระเกจิดังๆในสมัยนั้นมาร่วมพิธีมากมาย เช่น
 
1.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 
2.หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช 
3.หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ 
4.หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง 
5.หลวงพ่อชื่น วัดตำหนักเหนือ เป็นต้น 
 
ส่วนมวลสารชนวนที่มาหล่อองค์พระมีชนวนมวลสารต่างๆของพระกริ่งเก่าๆ ตะกรุดเก่าเป็น จำนวนมาก จัดเป็นพระพิธีดีที่มีประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดสูงมากๆ
 
วัตถุมงคล ทั้งหมดได้ทำการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ใช้เวลาเกือบ 1 ปี จึงแล้วเสร็จ จากนั้น พลโทสำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้อัญเชิญไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวงพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก และมี พระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกจำนวน 45 รูป อาทิเช่น
 
1. พระภาวนาโกศลเถระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
2. พระโพธิวรคุณ(ไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิต
3. พระราชมุนี(มหาบุญโฮม) วัดปทุมวนาราม
4. พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
5. พระครูพิพิธวิหารการ(หลวงพ่อเทียม) วักษัตราธิราช
6. พระครูรักขิตวันมุนี(หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์
7. พระครูญาณวิจักษ์(พระอาจารย์ผ่องจินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส
8. พระครูนนทกิจวิมล(หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ
9. พระครูกิตตินนทคุณ(หลวงพ่อกี๋) วัดหูช้าง
10. พระครูโกวิทสมุทรคุณ(หลวงพ่อเนื่อง) วัดจุฬามณี
11. พระครูสุตาธิการี(หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง  
  ยังมีอีก

รูปหล่อพระพุทธชินราช ภปร. กองทัพภาคที่ 3 เนื้อนวโลหะ ในหลวงเสด็จทรงเททอง ปี 2517 สุดยอดพิธี สวยน่าบูชามากประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยเกจิดังยุคนั้นครบครัน

ใต้ฐานเขียนหมายเลข พร้อมอุดกริ่ง กริ่งดังดีไม่ติดขัด

สภาพสวยมาก เก็บเก่าเดิมๆ ของดีน่าบูชามาก

นานๆจะเห็นซักองค์ครับ พระพุทธชินราชรูปแบบพิมพ์นี้นักสะสมให้ความนิยมมาก เนื่องจากมีพุทธคุณสูงและสวยงามมาก

ขนาดองค์พระ ฐานกว้าง 1.9 ซม.  สูง 3.4 ซม.

มีกล่องเดิมครับ 

*** รับประกันความแท้ 100% ***
*** บูชา     0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีเพียง 1 องค์ รีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***

*** สิริถาวร 081-6281999 ***