สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

พญาเต่าเรือนมหาลาภ เนื้อเงิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมงคลมหาลาภ ปี 2551 เลข 515

SOLD OUT
พญาเต่าเรือนมหาลาภ เนื้อเงิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมงคลมหาลาภ ปี 2551 วัตถุมงคคลหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น "มงคลมหาลาภ 51" นับเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของหลวงพ่อเงินที่น่าสนใจสะสมมาก
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
  • รหัสสินค้า : 011557

รายละเอียดสินค้า พญาเต่าเรือนมหาลาภ เนื้อเงิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมงคลมหาลาภ ปี 2551 เลข 515

    ติดต่อ 

สิริถาวร พระเครื่อง 

โทร 081-6281999  

LINE : @prj5430q


หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พระเกจิที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพชรน้ำเอกของจังหวัดพิจิตร เป็นอมตมหาเถระแห่งกรุงสยาม เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วัตถุมงคลที่ท่านสร้างยังคงเป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างสูงในหมู่พุทธบริษัทและแวดวงนักเล่นพระทั้งหลาย ทั้ง รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์นิยม รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ขี้ตา เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ และเหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็ก ด้วยพุทธานุภาพที่ความเข้มขลังปรากฏแก่ผู้มีไว้ครอบครอง

หลวงพ่อเงิน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2351 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่บ้านบางคลาน จ.พิจิตร เมื่อเยาว์วัยศึกษาเล่าเรียนที่วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) ที่กรุงเทพมหานคร พออายุครบบวชก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายา "พุทธโชติ" ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานที่วัดชนะสงคราม และถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม จากนั้นกลับไปจำพรรษาที่วัดคงคาราม บ้านบางคลาน ต่อมาออกธุดงค์มายังหมู่บ้านวังตะโก และได้หักกิ่งโพธิ์ 3 กิ่ง ปักลงตรงบริเวณป่าตะโก แล้วอธิษฐานจิตว่า "ถ้าข้าพเจ้าได้มาสร้างวัด ณ สถานที่แห่งนี้ ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตข้างหน้า ขอให้กิ่งโพธิ์ทั้ง 3 กิ่ง จงเจริญงอกงามตามไปด้วย" ซึ่งก็เป็นไปตามคำอธิษฐาน ท่านได้สร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ และเสนาสนะต่างๆ ภาย ในวัดจนสมบูรณ์ครบถ้วน ให้ชื่อว่าวัดวังตะโกหรือวัดบางคลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดหิรัญญาราม"

หลวงพ่อเงิน ได้อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพศรัทธาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ให้แวะเวียนมากราบนมัสการและช่วยกันดูแลวัดบางคลานอย่างสม่ำเสมอจนมีความรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ ท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2462 สิริอายุ 111 ปี พรรษา 90

จากนั้น จนมาถึงปัจจุบัน ก็ยังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเรื่อยมา ซึ่งทุกรุ่นก็ล้วนทรงอานุภาพและเป็นที่นิยมสะสมทั้งสิ้นด้วยบารมีของหลวงพ่อเงิน โดยเฉพาะรุ่นที่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2515 ซึ่งประกอบพิธีเททองที่วัดสุทัศนเทพวรารามและพุทธาภิเษกที่วัดบางคลาน (วัดหิรัญญาราม) จ.พิจิตร

ในปี พ.ศ.2551 นี้ วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินได้มีการจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในชื่อรุ่น "มงคลมหาลาภ 51" เพื่อหาปัจจัยบูรณะเสนาสนะและจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดชยาลังการ์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียง ใหม่ โดยจัดสร้างครบทุกพิมพ์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัตถุมงคลทั้งหมดที่ท่านเคยจัดสร้าง ด้วยกรรมวิธีการจัดสร้างอย่างพิถีพิถันจากช่างฝีมือผู้ชำนาญการ พิธีกรรมต่างๆ ครบครัน

ในปี พ.ศ.2551 นี้ วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินได้มีการจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในชื่อรุ่น "มงคลมหาลาภ 51" เพื่อหาปัจจัยบูรณะเสนาสนะและจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดชยาลังการ์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียง ใหม่ โดยจัดสร้างครบทุกพิมพ์ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัตถุมงคลทั้งหมดที่ท่านเคยจัดสร้าง ด้วยกรรมวิธีการจัดสร้างอย่างพิถีพิถันจากช่างฝีมือผู้ชำนาญการ พิธีกรรมต่างๆ ครบครัน

พิธีเด่น 3 วาระคือ

วาระที่ 1 โดยเมื่อวันที่ 13 ต.ค.51 ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเงิน และบูรพาจารย์ทุกองค์ ณ วัดหิรัญญาราม เพื่อขออนุญาตจัดสร้าง

วาระที่ 2 วันที่ 23 ต.ค.51 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประกอบพิธีเททอง ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

วาระที่ 3 พิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 20 ก.พ.52 ณ อุโบสถวัดหิรัญญาราม จ.พิจิตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จ

เกจิทีร่วมปลุกเสก อาทิเช่น หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร หลวงพ่อรวย วัดตะโก หลวงพ่อสฤษดิ์ วัดบางคลาน หลวงพ่อพีรเดช วัดบวรฯ ฯลฯ เป็นต้น

พญาเต่าเรือนมหาลาภ เนื้อเงิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นมงคลมหาลาภ ปี 2551 วัตถุมงลหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น "มงคลมหาลาภ 51" นับเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของหลวงพ่อเงินที่น่าสนใจสะสมมาก

ด้านหลังยิงโค้ด และหมายเลขกำกับ 515 สวยมากและหายาก

สำหรับเนื้อนี้จัดสร้างเพียง 2,551 องค์ เท่านั้น

ขนาดเต่า สูง  2.3 ซม. กว้าง 1.4 ซม. องค์นี้สวยมาก

ไม่มีกล่องนะครับ

*** รับประกันความแท้ 100% ***
*** บูชา     0.- บริการส่งทั่วประเทศ ***

*** มีเพียง 1 องค์ รีบๆหน่อยนะครับ ***
*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081-6281999 ***