สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

รูปหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์แต่ง รุ่นธรรมจักร เนื้อนวโลหะ วัดพระศรีมหาธาตุ ปี 2543 สุดสวยพุทธคุณสูง

SOLD OUT
รูปหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์แต่ง รุ่นธรรมจักร เนื้อนวโลหะ วัดพระศรีมหาธาตุ ปลุกเสก ปี 2543 พิธีใหญ่ ณ วิหารหลวงพระพุธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุ พิษณุโลก ตอกโค้ดและหมายเลขกำกับ องค์นี้สวยมาก
  • หมวดหมู่ : พระพุทธชินราช-พระแก้วมรกต-หลวงพ่อโสธร
  • รหัสสินค้า : 011572

รายละเอียดสินค้า รูปหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์แต่ง รุ่นธรรมจักร เนื้อนวโลหะ วัดพระศรีมหาธาตุ ปี 2543 สุดสวยพุทธคุณสูง

ติดต่อ 

สิริถาวร พระเครื่อง 

โทร 081-6281999  

LINE : @prj5430q


ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของพระพุทธชินราช หรือ หลวงพ่อพระพุทธชินราช หรือ หลวงพ่อใหญ่ ที่ชาวพิษณุโลกเรียกกันจนติดปาก มีอยู่มากมายเหลือคณานับ อย่างเช่น ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนเรศวรมหาราช ทุกครั้งที่พระองค์จะเสด็จออกทำศึกสงคราม พระองค์จะเสด็จเข้าไปในวิหารทรงกราบไหว้อธิษฐานขอพรจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธชินราช ขอให้ทรงมีชัยชำนะศึกต่ออริราชศัตรูของแผ่นดินและก็เป็นดั่งคำอธิษฐานขอพรจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธชินราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชำนะศึกทุกครั้ง เมื่อเสด็จกลับสู่เมืองพิษณุโลก พระองค์ก็ทรงนำเครื่องทรงที่มีชัยชำนะศึกถวายเป็นเครื่องสักการะ แด่พระพุทธชินราชเสมอมา ส่วนพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ก็ยังพากันไปกราบไหว้บูชาพระพุทธชินราชด้วยความศรัทธา บางคนมีความทุกข์ร้อนในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว การงานหรือค้าขาย ต่างก็ได้บนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอพรที่ปรารถนา แล้วก็เหมือนความอัศจรรย์ที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ คำบนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอพรต่างก็ประสบความสำเร็จไปตามๆ กันและก็มีประสบการณ์ให้เห็นอยู่ทุกวัน กับการแก้บนในวิหารพระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม เด่นสง่าที่สุดของประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยผสมผสานกับศิลปะเชียงแสนอย่างลงตัว นับได้ว่าเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่ง " พุทธศิลป์ " พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สร้างจากโลหะเนื้อสัมฤทธิ์ลงน้ำรัก ปิดทอง

ในการสร้างพระพุทธชินราช จากหลักฐานของหนังสือพงศาวดารของทางเหนือได้เขียนกล่าวยืนยันเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช 1500 หรือ จุลศักราช 319 เมื่อพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏก หรือ พระธรรมราชาลิไท ได้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พระองค์ทรงพระประสงค์จะทรงสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นจำนวน 3 องค์และพระองค์ก็ได้ช่างฝีมือดีที่เป็นพราหมณ์มา 5 คน มาเป็นแม่งาน พร้อมทั้งได้ทรงหาช่างฝีมือเอกจากเมืองศรีสัชนาลัย สวรรคโลก เมืองเชียงแสน และเมืองหริภุญชัย มาร่วมช่วยกันหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา

วัสดุ สำฤทธิ์ ปิดทอง

เนื่องด้วยวัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งโรงเรียนปริยัติสามัญ โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา" เพื่อให้การศึกษาระดับมัธยมต้น และพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี เนื่องจากพระภิกษุ-สามเณรที่มาขอศึกษาเล่าเรียน เป็นเด็กชนบทฐานะยากจน เมื่อมาเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นภาระของวัดที่หนักมากต้องจ่ายค่าวิทยากร อุปกรณ์การศึกษา ตำราเรียน ตลอดทั้งภัตตาหารและที่พักอาศัย ทางวัดไม่มีทุนทรัพย์ใช้จ่ายพอเพียงปัจจุบันมีพระภิกษุ 29 รูปและสามเณร 172 รูป รวม 201 รูป ที่กำลังศึกษาอยู่ คณะกรรมการจึงมีความประสงค์จะหาเงินตั้งกองทุนการศึกษา สำหรับพระภิกษุและสามเณร ที่ศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งนี้ขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการจัดสร้างรูปหล่อเหมือนพระพุทธชินราชขึ้น เพื่อมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนการศึกษาโรงเรียนปริยัติสามัญ "โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา" ไว้เป็นที่สักการะบูชา

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระเทพรัตนกวี รองเจ้าคณะภาพ 5 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระวรญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


คณะกรรมการดำเนินการ

พระโสภณปริยัติธรรม รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก วัดธรรมจักร
พระครูสุวิธานศาสนกิจ (อาจารย์ไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้บัญชาการทหารบก ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
พล.ท.อุดมชัย องคสิงห์ แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 กรรมการ
พล.ต.นิรันดร พัฒนพงษ์พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ สล. กรรมการ
นายยิ่งพันธ์ มนสิการ ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ
พ.อ. เกื้อ ชัยภูมิ อนุศาสนาจารย์ กองทัพภาคที่ 3 กรรมการ


รูปหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์แต่ง รุ่นธรรมจักร เนื้อนวโลหะ วัดพระศรีมหาธาตุ ปลุกเสก ปี 2543  พิธีใหญ่  ณ วิหารหลวงพระพุธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุ พิษณุโลก  ตอกโค้ดและหมายเลขกำกับ  องค์นี้สวยมาก

นานๆจะเห็นซักองค์ครับ พระพุทธชินราชพิมพ์นี้นักสะสมให้ความนิยมมาก เนื่องจากมีพุทธคุณสูงและสวยงามมากครับ

ขนาดองค์พระสูง  4.0  ซม. ฐาน 1.8  ซม.

มีกล่องนะครับ

*** รับประกันความแท้ 100% ***

*** บูชา      0.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีเพียง 1 องค์ รีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***
*** สิริถาวร 081
-6281999 
***