สิริถาวร พระเครื่อง jramulet.com

เหรียญจอบ 4 หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่ เม็ดตาคู่ รุ่นสมโภชพระอุโบสถ 100 ปี

฿2660.00
องค์นี้เป็นเหรียญจอบ 4 หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่ รุ่นสมโภชพระอุโบสถ 100 ปี ปี 2567 สร้างน้อย หายาก อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเกจิดังหลายรูป พุทธคุณ เรื่องป้องกัน เสริมบารมี
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเหรียญ ยอดนิยม
  • รหัสสินค้า : 011617

รายละเอียดสินค้า เหรียญจอบ 4 หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่ เม็ดตาคู่ รุ่นสมโภชพระอุโบสถ 100 ปี

   ติดต่อ 

สิริถาวร พระเครื่อง 

โทร 081-6281999  

LINE : @prj5430q 


ประวัติ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง


หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2403 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นชาวบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี (ฝั่งธนบุรี) ในปัจจุบัน ในสกุลทองเหลือ

พื้นเพเป็นชาวบ้านตำบลบางบอนใต้ เขตบางขุนเทียน เป็นบุตรของนายเหลือและนางทอง มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน 5 คน

ในช่วงวัยเยาว์ ท่านได้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ทัด วัดสิงห์ ฆราวาสผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในสมัยนั้น บ้านบางบอน เป็นดินแดนเก่าของนักเลง และเวลามีงานว้ด ก็จะตีประจำ นายไปล่จึงเป็นลูกพี่ของคนในหมู่บ้านนั้น

ต่อมาเมื่อมีอายุได้ 23 ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2426 โดยมี อาจารย์ทัด วัดสิงห์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อพ่วง วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อดิษฐ์ วัดกำแพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีนามฉายาว่า “ฉันทสโร”

หลังจากอุปสมบทได้ 2 พรรษา ท่านก็สามารถสวนบทปาฏิโมกข์ได้ และในกาลต่อมา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตบางขุนเทียน และมีผู้ศรัทธามาก และวัตถุมงคลที่ท่านเคยได้ปลุกเสกก็มี เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เนื้อฝาบาตรหรือเนื้อทองเหลือง พิมพ์มาตรฐาน เหรียญหล่อทรงห้าเหลี่ยม รูปพระพุทธ เนื้อสัมฤทธิ์ (รุ่นล้างป่าช้า)

เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ และเหรียญหล่อรูปไข่ สร้างในปีเดียวกันคือในปีพุทธศักราช 2478 ในวาระที่ท่านอายุครบ 75 ปี ท่านดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ จนถึงมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2489 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมสิริอายุได้ 86 ปี 63 พรรษา

หลวงพ่อไปล่ เหรียญจอบ รุ่น 4 สร้างในวาระเฉลิมฉลองพระอุโบสถวัดกำแพง มีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2567

พระมหาพีระพล ฐานจาโร เจ้าอาวาสวัดกำแพง จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวิสุทธิพรรโณภาส (จำลอง) พระประธาน-หลวงพ่ออู่ทองในวิหาร และรูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง และเหรียญอิทธิพลหลวงพ่อไปล่ (จอบ4) รุ่นสมโภชอุโบสถ 100 ปี โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานจุดเทียนชัย พร้อมด้วยพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม นั่งอธิษฐานจิต ณ อุโบสถวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

พิธีมหาพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นสมโภชอุโบสถ 100 ปี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567
ณ อุโบสถ 100 ปี วัดกำแพง

พิธีมหาพุทธาภิเษก นั่งปรกอธิษฐานจิต
1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
( สมเด็จธงชัย )
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
2. พระธรรมวชิรมุนี วิ.
กรรมการเถรสมาคม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
3. พระราชพัฒนากร
(หลวงพ่อสมชาย ฉันทสโร)
วัดปริวาสราชสงคราม
กรุงเทพฯ
4. พระภาวนารัตนญาณ วิ.
(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)
วัดแสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย
5. พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
(หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย)
วัดสุทธาวาส จ.พระนครศรีอยุธยา
6. พระมงคลวโวปการ
(หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ)
วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) จ.ปทุมธานี
7. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม
(หลวงพ่อแม้น อาจารสัมปันโน)
วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา
8. พระครูปฐมวราจารย์
(หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ)
วัดดอนยายหอม นครปฐม
9. พระครูวิสิฐชัยคุณ
(หลวงพ่อเกาะ อาภากโร)
วัดท่าสมอ ชัยนาท
10. พระครูสุขุมธรรมธาดา
(หลวงพ่อรวย อคคฺสาโร )
วัดมาบตาพุด ระยอง
11. พระครูธรรมธรอดิเรก อนุตตโร
(พระอาจารย์อดิเรก)
วัดหนองทราย จังหวัดสุพรรณบุรี
12. พระครูรัตนสิกขการ
(พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม)
วัดถ้ำพุทธโกษีย์
(วัดในเตา) จังหวัดตรัง
13. พระครูอุทัยบุญวัชร์
(หลวงพ่อบุญยิ่ง จิราภิปุญโญ)
วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี
14. พระครูวิลาศกาญจนธรรม
(พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
15. พระครูยติธรรมานุยุต
(หลวงพ่อแป๊ะ ธัมมทินโน)
วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานจุดเทียนชัย
พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร (จอบ4) รุ่นสมโภชอุโบสถ 100 ปี โดยพระคณาจารย์อาคมขลัง อธิษฐานจิต ณ วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กทม.

พระหลวงพ่อไปล่ เหรียญจอบใหญ่ และเหรียญจอบเล็ก รุ่น 4 (จอบ 4) จัดสร้างในวาระเฉลิมฉลองพระอุโบสถวัดกำแพง มีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2567 นี้ ซึ่งวาระในการสร้างในครั้งนี้ จะห่างจากการสร้าง จอบ 3 ถึง 12 ปี โดยมีการกำหนดเนื้อพระจอบ 4 ไว้ 6 เนื้อ ได้แก่ ทอง , เงิน , นาก , นวะ , ทองเหลือง และทองแดง 

องค์นี้เป็นเหรียญจอบ 4 หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ พิมพ์ใหญ่ รุ่นสมโภชพระอุโบสถ 100 ปี ปี 2567  สร้างน้อย หายาก อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเกจิดังหลายรูป พุทธคุณ เรื่องป้องกัน เสริมบารมี เรียกทรัพย์ น่าบูชาสวยเข้มขลัง หายาก
 
มีโค้ด

ขนาดเหรียญ สูง 3.7 ซ.ม กว้าง 2.2 ซม.

บูชาพร้อมกล่องเดิมจากวัด

*** รับประกันความแท้ 100% ***

*** บูชา        2,660.- บริการส่งฟรีทั่วประเทศ ***

*** มีเพียง 1 องค์ รีบๆหน่อยนะครับ ***

*** ท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ***

*** สิริถาวร 081-6281999 ***